12 Theo những quy định của Đức Giê-hô-va ban qua Môi-se, vợ được “yêu-mến” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:6).

Bạn đang xem: Wives là gì


“You wives, be in subjection to your own husbands, in order that, if any are not obedient khổng lồ the word, they may be won without a word through the conduct of their wives, because of having been eyewitnesses of your chaste conduct together with deep respect quiet và mild spirit.” —1 Peter 3:1-4.
“Hỡi bạn có tác dụng vợ, hãy phục ông chồng mình, hầu đến nếu như tất cả tín đồ ông chồng như thế nào ko vâng theo Đạo, dẫu chẳng rước lời khuyên-bảo, chỉ vì chưng các ăn-nghỉ ngơi của vợ, cũng đủ hóa theo, vày thấy bí quyết ăn-làm việc của người mẹ là tinh-sạch cùng cung-kính” (I Phi-e-rơ 3:1-4).
Children cry & wives weep because fathers & husbands continue khổng lồ bring up little shortcomings that are really of no importance.
Vợ nhỏ khóc bởi vì fan cha cùng tín đồ ck tiếp tục lưu ý đến hầu như lỗi nhỏ tuổi mà lại thiệt sự ko quan trọng đặc biệt gì cả.
For example, the (unreliable) Historia Augusta, as previously mentioned, has Carinus marrying nine wives, while neglecting to lớn mention his only real wife, Magnia Urbica, by whom he had a son, Marcus Aurelius Nigrinianus.
lấy ví dụ nlỗi theo bộ sử Historia Augusta (ko xứng đáng tin cậy) thì Carinus vẫn kết duyên với chín người vợ, trong những khi bỏ qua mất Việc đề cập tới người bà xã thực thụ độc nhất vô nhị của ông là Magnia Urbica tất cả với ông một đứa con trai là Marcus Aurelius Nigrinianus.
Yet, David erred by multiplying wives for himself và numbering the people. —Deuteronomy 17:14-20; 1 Chronicles 21:1.
Thế nhưng lại, Đa-vkhông nhiều đang tội lỗi bởi mang các vợ và đếm dân số (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:14-20; I Sử-ký kết 21:1).
While some wives are able lớn accompany their husbands and even help on site, others have sầu school-age children to care for or family businesses to lớn tkết thúc to lớn.
Trong lúc một trong những bạn vợ có thể cùng đi với ông xã và thậm chí là giúp đỡ trong bài toán xây dựng, những người dân không giống đề xuất ở trong nhà lo mang đến bé đi học hoặc chăm chút công việc kinh doanh của gia đình.

Xem thêm:


Husbands, continue loving your wives, just as the Christ also loved the congregation và delivered up himself for it.”
Hỡi tín đồ làm cho ck, hãy yêu thương vợ mình, như Đấng Christ sẽ yêu Hội-thánh, phó chủ yếu mình vị Hội-thánh”.
Similarly, wives should not forget that “the head of a woman is the man,” yes, that their husb& is their head.
Tương từ bỏ như thế, những người dân làm cho vợ không nên quên rằng “đờn-ông là đầu bạn đờn-bà”, đúng vậy, ck họ là đầu của họ (I Cô-rinh-sơn 11:3; Ê-phê-sô 5:23).
For instance, husbands show loyalty lớn their heavenly King by the Christlike way they treat their wives & children.
Thí dụ, người ông chồng diễn tả lòng trung thành cùng với vị Vua bên trên ttách qua Việc đối xử với vợ bé theo đường lối Đấng Christ.
(1 Corinthians 11:3) The apostle Peter recommends that wives put on a “quiet và mild spirit,” saying:
21 Right after telling husbands to lớn love their wives, the Bible adds: “On the other hvà, the wife should have deep respect for her husb&.”
“Even him the foreign wives caused to lớn sin” by inducing hyên ổn khổng lồ worship false gods. —Nehemiah 13:26; 1 Kings 11:1-6.
“Người cũng trở thành đàn- ngoại-bang xui cho phạm tội” do đã biết thành họ khuyến dụ thờ tà thần.—Nê-hê-mày 13:26; 1 Các Vua 11:1-6.
Ông thường nói: “Thượng Đế đã bắt những người dân đàn ông chịu trách nhiệm về từng giọt nước mắt bọn họ tạo cho vợ chúng ta phải đổ ra.”
Chúng ta do dự vì sao Sa-lô-môn đem nhiều vợ mang lại cố gắng, cũng băn khoăn ông biện minc gắng như thế nào về việc này.
I was recently traveling in the Highlands of New Guinea, and I was talking with a man who had three wives.
Trong chuyến du ngoạn lên vùng cao nguyên trung bộ New Guinea, tôi có thủ thỉ với 1 fan bọn ông gồm tía vợ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *