*

Bạn đang xem: Tỷ trọng tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese clinkerhq.comVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Remove Là Gì Remove Trong Tiếng Tiếng Việt

Từ điển Việt Anh chăm ngành (Vietnamese English Specialization Dictionary)
*
tỷ trọng absolute density densitybình đo tỷ trọng: mật độ trùng lặp từ khóa bottlebiểu vật tỷ trọng: mật độ trùng lặp từ khóa logcân nặng tỷ trọng: mật độ trùng lặp từ khóa balancecnhị đo tỷ trọng: density bottleđường cong tỷ trọng: mật độ trùng lặp từ khóa curvegrađiên tỷ trọng: density gradientkhối lượng riêng tỷ trọng: specific densitysản phẩm đo tỷ trọng: density transmitterthứ đo tỷ trọng axit: acid mật độ trùng lặp từ khóa metersản phẩm công nghệ ghi tỷ trọng hơi: vapor mật độ trùng lặp từ khóa recorderthứ ghi tỷ trọng hơi: vapour density recorderphnghiền đo tỷ trọng: density measurementcách thức tỷ trọng hơi: vapor densitysự điều chỉnh theo tỷ trọng: mật độ trùng lặp từ khóa correctionsự đo tỷ trọng: measurement of densitytrọng lượng riêng bêtông, tỷ trọng của bê tông: concrete unit weight, mật độ trùng lặp từ khóa of concretetỷ trọng Baumé: Baum? densitytỷ trọng ban đầu: initial densitytỷ trọng biểu kiến: apparent densitytỷ trọng hóa học lỏng: fluid densitytỷ trọng công biến đổi dạng: density of work of deformationtỷ trọng của đồ vật liệu: density of materialtỷ trọng được váy Khủng nhất: proctor maximum compacted densitytỷ trọng hơi: relative vapour densitytỷ trọng hơi nước: vapour densitytỷ trọng kế: mật độ trùng lặp từ khóa bottletỷ trọng kế: densitytỷ trọng kế: mật độ trùng lặp từ khóa gaugetỷ trọng kế axit: acid mật độ trùng lặp từ khóa metertỷ trọng kế bọt bong bóng khí: air bubble density metertỷ trọng kế hóa học khí: gas mật độ trùng lặp từ khóa gaugetỷ trọng kế tia beta: beta mật độ trùng lặp từ khóa gagetỷ trọng kế tia beta: beta mật độ trùng lặp từ khóa gaugetỷ trọng Khi khô: air-dry densitytỷ trọng khô (đất): dry densitytỷ trọng không khí: air densitytỷ trọng lớn nhất: maximum densitytỷ trọng lớn nhất của đất: maximum density of soiltỷ trọng mặt: superficial densitytỷ trọng mặt: surface densitytỷ trọng nén to nhất: proctor maximum compacted densitytỷ trọng nước muối: brine densitytỷ trọng riêng: specific densitytỷ trọng riêng biệt khô mập nhất: proctor maximum dry densitytỷ trọng sau khi váy đầm rung: mật độ trùng lặp từ khóa (obtained by vibration)tỷ trọng tối ưu: optimum densitytỷ trọng tự nhiên: natural densitytỷ trọng tương đối: relative sầu mật độ trùng lặp từ khóa specific heat unit weighttỷ trọng đất: unit weight of earthtỷ trọng khu đất nội địa ngầm: buoyed unit weighttỷ trang trọng tích: bulk unit weighttỷ trọng thực tế: effective unit weighttỷ trọng thực tế: true unit weighttỷ trọng tuyệt đối: absolute unit weightbê tông mèo tỷ trọng tốt sand-low-mật độ trùng lặp từ khóa concretebê tông tỷ trọng tốt low-mật độ trùng lặp từ khóa concretedòng đo tỷ trọng areometercân nặng tỷ trọng gravity balancecarota tỷ trọng densilogdầu thô có tỷ trọng cao high gravity crudedầu tỷ trọng phải chăng low-gravity oilđo tỷ trọng chất khí aerometricđo tỷ trọng hóa học khí aerometryđo tỷ trọng chất lỏng aerometryđo tỷ trọng khí aerometryđồng tỷ trọng niệu isosthenuriamặt đường cong tỷ trọng specific gravity curvedịch tỷ trọng kế hydrometerdung dịch tỷ trọng cao hyperbaric solutionhỗn hợp tỷ trọng thấp hypobaric solutionlớp gồm tỷ trọng nặng nề heavy layerlọ (đo) tỷ trọng picnometerlọ (đo) tỷ trọng pycnometersản phẩm đo tỷ trọng bằng quang điện photoelectric densitometersản phẩm đo tỷ trọng khí draft gauge

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *