If a better situation or an opportunity khổng lồ bởi something turns up, it happens or becomes available unexpectedly or in a way that was not planned:

Bạn đang xem: Turn up là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Dummying out this period changes the detailed khung of the relationship but not the low-popularity turn-up (plot not reported).
The process will interfere dreadfully, possibly terminally, with the turn-up-and-go system that is essential to the ferries" survival in competition with the channel tunnel shuttle.
With any turn-up in the economy, this becomes fairly clear even on the most pragmatic & commercial grounds.
We need more flexibility so that operators can develop turn-up-and-go services without having contracts in place.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *