lượt thích, alượt thích, similar lớn với the same vào giờ anh nó Tức là “như là nhau” tuy vậy phương pháp sử dụng của nó rất khác nhau một chút nào. Thông thường lượt thích, alike, similar khổng lồ với the same áp dụng để đối chiếu những hành động hoặc tình huống. Để đọc sâu rộng về kiểu cách cần sử dụng của nó thì bọn họ thuộc tò mò nhé.Bạn đã xem: Tương từ bỏ giờ anh là gì

Đang xem: Tương từ tiếng anh là gì

LIKE

Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlượt thích.

Bạn đang xem: Tương tự tiếng anh là gì

Cấu trúc:

Be + lượt thích + N (danh từ)

Ví dụ:

– This hat is lượt thích that hat. Cái mũ này tương đương cái mũ tê.

N + lượt thích + N

– I have sầu a hat lượt thích yours. Tôi có một cái nón tương tự loại của bạn

lượt thích + N, + mệnh đề

– Like his father, he is a teacher. Giống nlỗi cha mình, anh ấy là một trong những thầy giáo.

ALIKE

Nghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng 1 mình, ở sau hai danh tự (noun) hoặc danh từ số nhiều (plural noun)

Ví dụ:

– This hat & that one are alike Cái nón này và dòng nón tê kiểu như nhau.

Lưu ý: Không sử dụng Alike đứng trước một danh từ

SIMILAR TO

Nghĩa: (tính từ) tương tự

Cấu trúc: Không “to” trường hợp similar đứng 1 mình hoặc “similar + to + N/Pronoun”

Ví dụ:

– Your hat is similar lớn mine. (mine = my hat) Mũ của công ty giống như nón của tôi.

Xem thêm:

THE SAME

Nghĩa: như là nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

– An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me Lương của An bằng lương của tớ.

– We go lớn the same school Chúng tôi học tập cùng trường.

Bài tập:

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar to, D.The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father & he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….

Đáp án

A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

Nếu chúng ta có bất kể vướng mắc làm sao thì hãy comment lại bản thân sẽ trả lời các bạn vào thời hạn sớm nhất nhé. Hãy bấm nói qua trường hợp có ích, cùng theo dõi nhằm update những bài viết mới nhất của bên mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *