Cùng Cđộ ẩm Nang Tiếng Anh tham khảo nội dung bài viết “Hợp đồng trọn gói giờ anh là gì” bên dưới nhé!

A bid submitted by a bidder as an alternative sầu bid or offer along with the main bid. Alternative bids are frequently in response to a requirement specified in the bid documents. Sometimes, bidders submit alternative bids voluntarily

HSDT vắt thế

Là HSDT do công ty thầu nộp tất nhiên HSDT chính. HSDT sửa chữa thay thế được nộp theo đề nghị của HSMT. Thông thường công ty thầu nộp HSDT sửa chữa một cách trường đoản cú nguyện

Applicable law

The law specified in the contract conditions as the law which would govern the rights, obligations & duties of the parties to the contract.

Luật áp dụng

Là quy định nêu trong các điều kiện của hòa hợp đồng bao gồm phương châm đưa ra quyết định về nghĩa vụ và quyền lợi, nghĩa vụ cùng trách nát nhiệm của những bên tđắm đuối gia đúng theo đồng

Arbitration

The process of bringing an impartial third tiệc ngọt inlớn a dispute lớn render a binding, legally enforceable decision. Arbitration is usually subject to lớn specific laws which vary according lớn state & country.

Trọng tài

Là Việc trải qua bên máy tía có tác dụng trung gian nhằm giải quyết tnhóc chấp bởi những đưa ra quyết định có tính khả quan và hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý

Arithmetical errors

Errors arising from miscalculation which can be corrected without changing the substance of the bid.

Lỗi số học

Là lỗi vì tính toán thù nhầm hoàn toàn có thể được sửa tuy vậy ko được thay đổi thực chất của HSDT 

Award of contract

Notification khổng lồ a bidder of acceptance of his/her bid

Trao đúng theo đồng

Là việc thông báo hiệu quả đấu thầu mang đến bên thầu trúng thầu biết

B


Nội dung bài viết:


Bid security

The form under a deposit, a bond or bank guarantee provided by a bidder khổng lồ ensure responsibility of the bidder within a specified duration according to the bidding document

Bảo đảm dự thầu Là Việc đơn vị thầu tiến hành một trong số giải pháp như đặt cọc, ký kết quỹ hoặc nộp thư bảo hộ nhằm bảo đảm trách nhiệm dự thầu ở trong phòng thầu với 1 thời hạn xác minh theo thử dùng của hồ sơ mời thầu  Bid capacity The technical và financial capađô thị of a bidder khổng lồ make credible offer for performing the required work lớn the prescribed standards và within the proposed contract period  Khả năng đấu thầu Là kỹ năng nghệ thuật cùng tài chủ yếu ở trong nhà thầu tmê mệt gia đấu thầu triển khai gói thầu theo kinh nghiệm của HSMT với vào thời hạn theo quy định  Bid closing The deadline lớn finish the submission of bids which is specified in the bidding documents  Đóng thầu Là thời gian xong xuôi việc nộp hồ sơ dự thầu được luật vào làm hồ sơ mời thầu  Bid currency The currency or currencies in which the bidder has dominated the bid price.

Bạn đang xem: Trọn gói tiếng anh là gì

  Đồng tiền dự thầu Là đồng xu tiền mà lại công ty thầu thực hiện trong HSDT của chính bản thân mình Bid discounts An allowance or deduction offered by a bidder in his price Giảm giá dự thầu Là bài toán nhà thầu bớt 1 phần giá trong giá chỉ dự thầu của chính mình   Bid evaluation A process for examinating, analyzing and assessing the bids to determine the successful bidder Đánh giá bán hồ sơ dự thầu Là quá trình bên mời thầu so với, Review xếp hạng những làm hồ sơ dự thầu nhằm chắt lọc bên thầu trúng thầu  Bid evaluation report A report prepared lớn record the results of bid evaluation Báo cáo xét thầu Là văn uống bạn dạng báo cáo về tác dụng đánh giá làm hồ sơ dự thầu  Bid form The formal letter of the bidder, made in a prescribed format, to undertake and execute the obligations or works required under the proposed contract, if award.  Mẫu đơn dự thầu Là văn thư tham gia thầu xác định của nhà thầu cam kết triển khai các nhiệm vụ hoặc các bước theo đề nghị trong dự thảo thích hợp đồng ví như được trao thầu Bid invitation letter A letter/notification giving brief details of the project và requesting prospective sầu bidder to lớn participate the bidding process  Thư mời thầu Thư/thông báo bao gồm những văn bản nắm tắt của dự án với ý kiến đề nghị các nhà thầu tiềm năng tham dự thầu Bid opening The time for opening of bids was specified in bidding documents Mlàm việc thầu Là thời khắc msống HSDT được lý lẽ vào HSMT  Bid prices The price offered by bidders in their bids after deduction of discount (if any) Giá dự thầu Là giá bởi vì nhà thầu ghi trong HSDT sau khoản thời gian đã trừ phần ưu đãi giảm giá (nếu có) bao hàm những chi phí cần thiết nhằm triển khai gói thầu  Bid submission Formal tendering or delivering of the bid by a bidder lớn the place and time designated in the bidding documents by the procuring entity  Nộp thầu Là Việc đơn vị thầu nộp HSDT trên địa điểm và thời hạn nêu vào HSMT bởi mặt mời thầu cơ chế Bids Document prepared by bidders in accordance with requirements of the bidding documents  Hồ sơ dự thầu Là những tư liệu vị những đơn vị thầu lập theo đề xuất của HSMT Bid validity A period of time after the date of bid opening, specified in the instructions to lớn bidders, for which bids must be valid. Hiệu lực của làm hồ sơ dự thầu Là thời hạn HSDT có giá trị Tính từ lúc ngày msinh hoạt thầu theo phương tiện trong phần chỉ dẫn nhà thầu  Bidding documents All documents prepared by procuring entity which specify requirements for a bidding package và serve sầu as basis for bidders to prepare their bids and for procuring entity to evaluate bids.  Hồ sơ mời thầu Là toàn cục tư liệu vì chưng mặt mời thầu lập, bao gồm những đề xuất cho 1 gói thầu được dùng có tác dụng căn cứ để nhà thầu sẵn sàng HSDT với mặt mời thầu reviews HSDT Bidder A individual or entity who participate in the procurement proceedings  Nhà thầu Là cá nhân hoặc tổ chức triển khai tham mê gia quá trình tải sắm  Bill of quantities An attachment lớn the bidding documents intended lớn provide sufficient information on the quantities of works lớn be performed to lớn enable bids lớn be prepared efficiently và accurately  Bản tiên lượng Là tài liệu đính kèm HSMT nhằm mục tiêu cung ứng đầy đủ những thông tin về cân nặng của công trình rất cần phải thực hiện để nhà thầu sẵn sàng HSDT không thiếu thốn cùng đúng chuẩn C Ceilings for direct procurement Monetary limits permitting for application of direct procurement khung Hạn nút được hướng đẫn thầu Giới giới hạn ở mức chi phí cho phép được thực hiện theo hiệ tượng hướng dẫn và chỉ định thầu  Civil works The works related lớn construction and installation of equipment for projects or project components Xây đính thêm dự án công trình Là hầu hết công việc trực thuộc quá trình kiến tạo và lắp đặt máy các công trình xây dựng, hạng mục công trình  CIF A term of international trade & banking, denoting “cost, insurance & freight” for shipping Giá nhập khẩu Là thuật ngữ thương mại cùng bank thế giới được phát âm là “chi phí, bảo hiểm và cước phí” vào đáp ứng sản phẩm hóa  Clarification of bids The explanations of the bidders relating khổng lồ their bids as requested by the procuring entity provided that any change on substance of bids as well as bid price are not permissible  Làm rõ làm hồ sơ dự thầu Là vấn đề giải thích ở trong nhà thầu về HSDT của chính mình theo kinh nghiệm của mặt mời thầu với điều kiện không được làm chuyển đổi bản chất của HSDT cũng như giá dự thầu  Competent person The head of a government organization, government agency or SOE, or person authorized lớn act on its behalf who are responsible for approving the project & bidding results Người tất cả thđộ ẩm quyền Là người dẫn đầu hoặc bạn thay mặt theo ủy quyền của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp tất cả thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định dự án công trình với tác dụng sàng lọc đơn vị thầu  Completion date The date specified in the bidding documents or the contract by which performance of the contract must be completed  Ngày hoàn thành Là ngày được mức sử dụng vào HSMT cơ mà đơn vị thầu yêu cầu triển khai chấm dứt hòa hợp đồng  Consulting service An activity khổng lồ provide procuring entity with professional knowledge and experiences required for decision taking during project preparation & implementation  Thương Mại & Dịch Vụ tứ vấn Là buổi giao lưu của những Chuyên Viên nhằm đáp ứng những đòi hỏi về kỹ năng và kiến thức với kinh nghiệm tay nghề trình độ giao hàng mang đến quy trình chuẩn bị và thực hiện dự án  Contract The promises, duties và obligations of parties concluded khổng lồ create a binding legal relationship   Hợp đồng Là các khẳng định, nhiệm vụ cùng trách nhiệm được các mặt duy nhất trí có tác dụng đại lý pháp lý buộc ràng giữa các bên Contract finalization The process of negotiation with successful bidders to lớn finalize all details of the contract before signing  Hoàn thiện nay phù hợp đồng Là quy trình thường xuyên thương thảo hoàn chỉnh nội dung cụ thể của phù hợp đồng với nhà thầu trúng thầu trước lúc ký Contract price The price agreed by procuring entity và the successful bidder after contract finalization in accordance with award results Giá thích hợp đồng Là giá được mặt mời thầu với bên thầu trúng thầu thỏa thuận hợp tác sau khi thương lượng hoàn thành xong hợp đồng và tương xứng cùng với tác dụng trúng thầu  Contract standard The agreed unique or standard lớn which supply or performance against a contract shall consize. The standard may be in the size of mô tả tìm kiếm, drawings, specifications, samples, or any combination of these  Quy chuẩn chỉnh vừa lòng đồng Là những đòi hỏi về quality trong quy trình thực hiện phù hợp đồng đề xuất tuân hành. Quy chuẩn chỉnh thích hợp đồng rất có thể dưới dạng thể hiện, phiên bản vẽ, công năng, hình dạng hoặc tổ hợp các kinh nghiệm bên trên Conversion khổng lồ a single currency All prices are converted lớn a single currency (if bids quoted in various currencies) using the exchange rate specified in the bidding document for the purposes of comparison  Quy lật sang đồng tiền chung Là việc đổi khác qua một đồng tiền bình thường (nếu như HSDT xin chào theo rất nhiều đồng tiền) theo tỷ giá luật pháp vào HSMT để triển khai đại lý đối chiếu các HSDT Cost estimates The result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of performing a stipulated task or acquiring an item  Ước tính đưa ra phí Là Việc dự trù thành tiền những khoản ngân sách quan trọng để tiến hành một quá trình ví dụ Currencies of the bid The currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid price may be stated  Đồng chi phí dự thầu Là đồng tiền nguyên lý vào HSMT nhưng đơn vị thầu vẫn kính chào trong HSDT của bản thân Currencies of payment The currency or currencies in which the price is quoted by the successful bidder or specified in the bidding documents in which the contractor will be paid  Đồng chi phí tkhô giòn toán Là đồng xu tiền vày công ty thầu trúng thầu xin chào vào giá dự thầu hoặc đồng xu tiền được nguyên tắc trong HSMT nhằm tkhô giòn toán thù mang lại bên thầu  D Date of decision The date on which the decision to lớn ward the contract is made by the competent person  Ngày trao thầu Là ngày người có thẩm quyền quyết định bên thầu trúng thầu Detailed specifications A document which clearly & accurately describes the essential requirements in detail for items, materials or services  Đặc tính nghệ thuật bỏ ra tiết Là tài liệu biểu đạt cụ thể với đúng đắn các kinh nghiệm chủ yếu một bí quyết chi tiết về những khoản mục, vật dụng tư hoặc dịch vụ mà nhà thầu vẫn cung cấp  Delivery point A place specified in the contract document where delivery of goods is to lớn be made by the contractor Điểm giao hàng Là địa điểm chính sách trong thích hợp đồng nhưng mà công ty thầu buộc phải tuân hành lúc Giao hàng Deviation A departure from the norm or specified requirements of bidding documents  Sai lệch Là sai khác so với quy phương pháp hoặc hưởng thụ của HSMT Disbursement Payment or withdrawal of funds for an expenditure under a project Giải ngân Là vấn đề thanh khô tân oán hoặc rút tiền cho một khoản chi phí trực thuộc dự án công trình Discounts An allowance or deduction granted by a seller to lớn buyer of a specified sum or percentage from the selling price  Giảm giá Là câu hỏi bên bán ưu đãi giảm giá bán ra cho bên download một số tiền hoặc theo Xác Suất cố gắng thể  Domestic preference A scheme through which preference is given khổng lồ domestic/local bidders in competition with international bidders. This is usually done by reducing the prices offered by domestic bidders or increasing the prices offered by international bidders by a specified percentage on the basis of a formula  Ưu đãi nhà thầu trong nước Là những bề ngoài cung cấp mà qua đó nhà thầu nội địa được ưu tiên so với nhà thầu quốc tế. Việc khuyến mãi hay được tiến hành bằng cách trừ vào giá dự thầu của phòng thầu nội địa hoặc thêm vào đó vào giá bán dự thầu ở trong nhà thầu nước ngoài theo một tỷ lê Tỷ Lệ hoặc trên cơ stại một phương pháp   Drawings Part of technical specifications for equipment, plant or works. Drawings are usually part of the contract conditions  Bản vẽ Là phần công năng chuyên môn đối với sản phẩm công nghệ, máy móc hoặc công trình xây dựng. Các bạn dạng vẽ thường là một bộ phận của những ĐK vừa lòng đồng  Duties và taxes The charges imposed on the manufacture, supply or import of goods & services Thuế Là những khoản phí tiến công vào quá trình thêm vào, đáp ứng hoặc nhập vào hàng hóa hoặc hình thức E Eligibility Sự thích hợp lệ, Tư cách đúng theo lệ Sự vừa lòng lệ, Tư bí quyết phù hợp lệ là hưởng thụ cơ bạn dạng so với bài toán tsay đắm gia dự thầu ở trong nhà thầu, của hàng hoá hoặc các dịch vụ hỗ trợ mang lại gói thầu được nêu vào hồ sơ mời thầu trên cơ sở tuân thủ theo lý lẽ của cơ săng trợ vốn, hoặc của tổ chức, cá nhân người cung cấp vốn Eligible Bidders Nhà thầu đúng theo lệ Nhà thầu đúng theo lệ là đơn vị thầu tất cả bốn giải pháp tham dự thầu được nguyên tắc vào làm hồ sơ mời thầu. Đối cùng với WB và ADB, bên thầu vừa lòng lệ là nhà thầu thuộc các nước là member của những tổ chức triển khai này Eligible Goods và Services Hàng hoá và các dịch vụ hợp lệ Hàng hoá và dịch vụ hòa hợp lệ là mặt hàng hoá và dịch vụ bao gồm đầy đủ tứ bí quyết được phép cung ứng mang đến bên mời thầu theo thưởng thức của hồ sơ mời thầu. Đối với WB và ADB, mặt hàng hoá với các dịch vụ thích hợp lệ là hàng hoá cùng hình thức dịch vụ tất cả nguồn gốc thuộc các nứớc là thành viên của các tổ chức này Elimination of Bids Loại quăng quật làm hồ sơ dự thầu Loại bỏ hồ sơ dự thầu là việc không để mắt tới tiếp làm hồ sơ dự thầu vào quá trình Reviews hồ sơ dự thầu. Việc đào thải làm hồ sơ dự thầu được căn cứ theo ĐK cụ thể về loại bỏ làm hồ sơ dự thầu nguyên tắc vào làm hồ sơ mời thầu Employer Người thuê, tín đồ đứng ra tuyển chọn dụng Trong đấu thầu đồng nghĩa với người mua, bên mời thầu, công ty chi tiêu Lúc chúng ta là bạn đứng ra tổ chức đấu thầu cùng ký phù hợp đồng với công ty thầu trúng thầu. Thuật ngữ này thường xuyên được áp dụng nhằm chỉ bên mời thầu trong số mẫu hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn của các tổ chức tài trợ nước ngoài nhỏng WB, ADB Engineer Kỹ sư Trong đấu thầu từ “Kỹ sư” được chỉ nhà tư vấn tính toán được công ty chi tiêu thuê cùng với chức danh là “kỹ sư” để thực hiện trách nhiệm đo lường và thống kê theo hợp đồng đã ký. Thuật ngữ này thường xuyên được sử dụng vào chính sách của Điều khiếu nại chung với Điều khiếu nại ví dụ của hòa hợp đồng so với gói thầu xây gắn thêm theo Hiệp Hội nước ngoài những kỹ sư tư vấn (FIDIC) hoặc trong mẫu làm hồ sơ mời thầu các gói thầu xây gắn của những tổ chức triển khai tài trợ quốc tế như WB, ADB Engineering Thiết kế Engineering Procuring Costruction (EPC) Thiết kế, cung cấp thứ tứ thiết bị với xây lắp Thuật ngữ này thường dùng để làm chỉ gói thầu tổng thầu EPC bao hàm toàn bộ các công việc xây cất, cung cấp thiết bị tư máy với xây lắp của một gói thầu vì chưng một đơn vị thầu triển khai Envelope Single-envelope bidding Two-envelope bidding Phong tị nạnh, túi hồ sơĐấu thầu một túi hồ sơ Là cách thức đấu thầu nhưng nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và lời khuyên về giá vào một túi làm hồ sơ.Đấu thầu nhị túi hồ nước sơ Là thủ tục đấu thầu nhưng công ty thầu nộp khuyến cáo về nghệ thuật và đề xuất về giá bán vào từng túi làm hồ sơ lẻ tẻ vào thuộc một thời điểm Entity Thực thể, cơ quan, bộ phận   Procuring Entity Bên mời thầu Bên mời thầu là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện thay mặt đúng theo pháp của công ty dự án, công ty đầu tư được giao trách rưới nhiệm triển khai các bước đấu thầu  Equipment Thiết bị Thiết bị là một trong những loại mặt hàng hoá, là đối tượng người tiêu dùng download đối với đấu thầu sắm sửa hàng hoá, là trải đời bắt buộc có đối với nhà thầu nhằm tiến hành gói thầu xây gắn thêm (Construction equipment)  Equivalent Specifications Đặc tính nghệ thuật tương ứng Thuật ngữ này hay được thực hiện vào hồ sơ mời thầu, Lúc yêu cầu so với một các loại sản phẩm công nghệ vật tứ nào đó. Theo đó, yêu cầu về tính năng nghệ thuật cụ thể hoặc khớp ứng đối với một một số loại thiết bị tư trang bị khác  Error correction Sửa lỗi Sửa lỗi là việc thay thế sửa chữa số đông sai sót nhằm chuẩn chỉnh xác làm hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học, lỗi tấn công sản phẩm công nghệ, lỗi chủ yếu tả, lỗi nhầm đơn vị cùng bởi vì bên mời thầu triển khai để triển khai địa thế căn cứ mang lại bài toán tiến công giá  escalation Factors Các yếu tố tăng giá Các nhân tố đội giá được sử dụng vào vừa lòng đồng điều chỉnh giá nlỗi lao rượu cồn, đồ vật bốn, máy móc sản phẩm Escalation Formula (prise adjustment Formula) Công thức kiểm soát và điều chỉnh giá Công thức điều chỉnh giá là phương pháp tính toán theo các nhân tố đội giá được nêu trong hồ sơ mời thầu so với gói thầu thực hiện theo nhiều loại vừa lòng đồng điều chỉnh giá bán (hay thích hợp đồng theo đối kháng giá) để làm địa thế căn cứ mang lại vấn đề thanh khô toán so với công ty thầu  Estimate Cost estimates Sự dự tính, dự toán Dự tân oán bỏ ra phí  Estimated prise for each package Giá gói thầu Giá gói thầu là giá chỉ được khẳng định mang lại từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu của dự án công trình bên trên cơ sở trên tổng vốn đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán thù được duyệt  Evaluation of Bids (Bid Evaluation) Đánh giá bán làm hồ sơ dự thầu Đánh giá chỉ làm hồ sơ dự thầu là quá trình bên mời thầu để ý, so sánh, reviews xếp thứ hạng những làm hồ sơ dự thầu nhằm chắt lọc bên thầu trúng thầu  Evaluation Criteria Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá hồ sơ dự thầu Tiêu chuẩn Review là gần như tiêu chuẩn biểu hiện gần như từng trải của làm hồ sơ mời thầu về những mặt nghệ thuật, tài bao gồm, thương mại và những thử dùng khác tuỳ theo từng gói thầu sử dụng để triển khai địa thế căn cứ Đánh Giá hồ sơ dự thầu. Tiêu chuẩn chỉnh reviews được nêu vào làm hồ sơ mời thầu  Evaluation of Deviations (Adjustment of Deviations) Đánh giá bán hoặc hiệu chỉnh các không nên lệch Hiệu chỉnh những xô lệch là vấn đề bổ sung hoặc điều chỉnh mọi nội dung không đủ hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu đối với kinh nghiệm của làm hồ sơ mời thầu cũng tương tự bổ sung cập nhật hoặc điều chỉnh đầy đủ khác biệt thân các phần của làm hồ sơ dự thầu với bởi vì bên mời thầu thực hiện  Evaluation Report Báo cáo Đánh Giá thầu Báo cáo review thầu là báo cáo của mặt mời thầu về quá trình tổ chức đấu thầu với Review hồ sơ dự thầu nhằm trình người có thđộ ẩm quyền kiểm tra về công dụng đấu thầu  Evaluated Price Giá đánh giá Giá review là giá bán dự thầu đã sửa lỗi cùng hiệu chỉnh những xô lệch (ví như có), được quy thay đổi về thuộc mặt phẳng (chuyên môn, tài bao gồm, thương mại và các ngôn từ khác) để là các đại lý so sách thân những hồ sơ dự thầu  Examination of Bids Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu Kiểm tra sơ cỗ làm hồ sơ dự thầu là bài toán lưu ý về tính chất hòa hợp lệ với sự đáp ứng nhu cầu cơ bản của hồ sơ dự thầu đối với biện pháp của hồ sơ mời thầu. Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là một phần việc trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu  Exchange Rate Tỷ giá bán hối hận đoái, tỷ giá chỉ quy đổi Tỷ giá bán quy thay đổi là tỷ giá chỉ giữa những đồng xu tiền khác biệt dùng để làm quy thay đổi đồng tiền dự thầu của các công ty thầu về một một số loại chi phí nhất quyết theo chế độ của hồ sơ mời thầu để nhận xét và đối chiếu các hồ sơ dự thầu trong quá trình nhận xét thầu  Executing Agency Cơ quan tiền thực hiện Trong đấu thầu, cơ sở thực hiện câu hỏi đấu thầu là mặt mời thầu  Expense for bidding participation Ngân sách dự thầu Chi phí dự thầu là các khoản chi phí vị nhà thầu Khi tham gia thầu cần chịu, bao gồm bài toán vận chuyển để mua làm hồ sơ dự thầu, tiền cài làm hồ sơ dự thầu, ngân sách thăm cùng nghiên cứu hiện tại ngôi trường, ngân sách lập làm hồ sơ dự thầu, ngân sách di chuyển hoặc gửi nộp làm hồ sơ dự thầu  Experience of Bidders Kinch nghiệm của phòng thầu Kinh nghiệm của phòng thầu là hầu như vấn đề công ty thầu đã từng triển khai, nó là tiêu chí khôn xiết đặc trưng trong nhận xét năng lực ở trong nhà thầu. Kinch nghiệm ở trong nhà thầu được bộc lộ trên những phương diện như kinh nghiệm về xây dựng, tay nghề kiến tạo, kinh nghiệm lắp đặt thứ, tay nghề tiếp tế với đáp ứng hàng hoá…   Experience record Hồ sơ tởm nghiệm Hồ sơ tay nghề là tư liệu thưởng thức đơn vị thầu khai báo vào làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, hồ sơ mời thầu bao gồm số năm buổi giao lưu của bên thầu, list những hợp đồng tương tự như vày nhà thầu đã triển khai trong khoảng 3 đến 5 năm vừa qua (tuỳ theo yên cầu của từng gói thầu)  Expert Chulặng gia Chuyên ổn gia là người dân có kinh nghiệm, thạo trong một nghành nghề trình độ chuyên môn nào đó. Trong nghành nghề dịch vụ đấu thầu có mang này thường được chỉ những nhà tứ vấn  Export credit Tín dụng xuất khẩu Tín dụng xuất khẩu là nhiều loại tín dụng thanh toán mà lại một chính phủ nước nhà này cho 1 cơ quan chỉ đạo của chính phủ không giống vay mượn nhằm nhập khẩu hoá của nước chúng ta (nước đến vay). Đây là một trong giữa những mối cung cấp tài bao gồm thường xuyên chạm chán được biểu hiện vào kế hoạch đấu thầu  Extension of Bid Validity Gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu Gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu là việc kéo dài thời hạn gồm hiệu lực hiện hành của làm hồ sơ dự thầu bởi bên mời thầu từng trải và bên thầu chấp nhận  Ex ship Ship hàng trên mạn tàu Thuật ngữ về download bán hàng. Theo đó, người phân phối đề xuất chịu đựng rất nhiều chi phí ship hàng gồm cả giá tiền dỡ sản phẩm trường đoản cú tàu ra  Ex works Giao hàng trên xưởng Thuật ngữ thương mại nước ngoài (INCOTERM). Người chào bán chịu phí xếp mặt hàng trên xưởng  F Fair  Công bằng Thuật ngữ “fair” trong đấu thầu được dùng để chỉ tính công bằng mà lại kim chỉ nam của công tác làm việc đấu thầu đề xuất đạt được  Fees for Review of bidding results Lệ giá tiền đánh giá và thẩm định tác dụng đấu thầu Lệ tầm giá đánh giá và thẩm định hiệu quả đấu thầu là khoản lệ tổn phí bởi phòng ban đánh giá thu của mặt mời thầu từ bỏ ngân sách tiến hành dự án nhằm chi phí mang lại Việc thẩm định và đánh giá kết quả đấu thầu cùng nộp một trong những phần vào ngân sách theo quy định  FIDIC (giờ Pháp viết tắt: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) Thương Hội thế giới các kỹ sư tư vấn Hiệp hội quốc tế các kỹ sư hỗ trợ tư vấn (FIDIC) thành lập và hoạt động năm 1913 với trách nhiệm xúc tiến côn trùng quyên tâm về công việc và nghề nghiệp cùng hiệp thương thông tin. FIDIC bao gồm xuất phiên bản các nhiều loại sách về mẫu Điều khiếu nại chung với Điều kiện cụ thể của những một số loại hợp đồng. Các loại mẫu này thường xuyên được thực hiện trong hồ sơ mời thầu những gói thầu đấu thầu quốc tế  Final Payment Certificate Phiếu chứng thực tkhô nóng toán Phiếu xác nhận thanh toán là phiếu vì “Kỹ sư” (Tư vấn giám sát) xác nhận khối lượng vày công ty thầu kết thúc để chuyển cho chủ đầu tư chi tiêu tkhô giòn toán cho bên thầu. Thuật ngữ này hay dùng để làm phương pháp thể thức thanh khô toán trong điều kiện tầm thường của thích hợp đồng nêu vào Hồ sơ mời thầu  Final Statement Tờ knhì xong xuôi công việc của nhà thầu Tờ knhị ở trong nhà thầu về quá trình vẫn chấm dứt nhằm nộp đến Kỹ sư (Tư vấn giám sát) để triển khai đại lý mang lại câu hỏi xác thực thanh toán. Thuật ngữ này thường dùng trong ĐK phổ biến của phù hợp đồng được nêu vào hồ sơ mời thầu  Financial Data Số liệu về tài chính Số liệu về tài thiết yếu trong đấu thầu là mọi số liệu được biện pháp trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu thử khám phá nhà thầu knhì báo để làm đại lý đánh giá năng lực về tài thiết yếu của nhà thầu bao gồm: tổng gia sản, gia sản lưu lại động, ROI trước cùng sau thuế, lệch giá, danh mục các vừa lòng đồng đang thực hiện dlàm việc dang, tài năng tín dụng của doanh nghiệp  Financial Statements Báo cáo tài chính  Audited financial statements Báo cáo tài bao gồm đã làm được kiểm toán Báo cáo tài thiết yếu đã có kiểm toán thù là report tài chính vì nhà thầu lập cùng được cơ quan kiểm toán xác thực bao gồm những tiêu chuẩn về tài chính ở trong phòng thầu trong năm tài bao gồm nlỗi tổng gia tài, những khoản thu bỏ ra, những khoản nộp … theo mức sử dụng. Báo cáo tài bao gồm đã có được kiểm toán thù của phòng thầu là 1 trong nhiều loại tài liệu nằm trong làm hồ sơ dự thầu mà đơn vị thầu buộc phải nộp để làm cơ sở mang lại vấn đề review năng lượng ở trong nhà thầu  Fixed-price contract Hợp đồng trọn gói Hợp đồng toàn bộ là thích hợp đồng có mức giá cố định, vận dụng mang đến phần đa gói thầu được khẳng định rõ về số lượng, khối lượng, đòi hỏi về quality và thời hạn trên thời gian ký hòa hợp đồng  FOB (Free on board) ship hàng lên tàu Giao hàng lên tàu (FOB) là thuật ngữ thương mại quốc tế được luật trong INCONTERM chỉ sản phẩm hoá bởi vì người cung cấp ship hàng qua mạn tàu tại cảng bốc hàng. Theo kia, tín đồ phân phối Chịu đựng ngân sách vận chuyển và bảo hiểm tất cả cả giá thành xếp sản phẩm xuống tàu. Thuật ngữ này hay được dùng trong điều kiện hợp đồng của các gói thầu bán buôn mặt hàng hoá qua nhập khẩu  Force account Tự thực hiện Tự tiến hành là 1 trong trong số các bề ngoài chắt lọc bên thầu. Hình thức này được vận dụng vào trường vừa lòng nhà dự án bao gồm đủ năng lượng nhằm trực tiếp tiến hành gói thầu thuộc dự án công trình bởi mình quản lý  Force majeure Bất khả kháng Bất khả kháng là các trường vừa lòng xẩy ra vì chưng thiên tai, chiến tranh, rối loạn hoặc các trường đúng theo không thể tưởng tượng trước bất thần xẩy ra có tác dụng tác động đến sự việc triển khai một công việc như thế nào đó. Trong đấu thầu, gặp gỡ trường đúng theo bất khả kháng thì được phxay áp dụng hiệ tượng hướng đẫn thầu. Trong vừa lòng đồng, gặp trường hòa hợp bất khả kháng ko thực hiện được đầy đủ quy định của hòa hợp đồng thì được coi là không biến thành phạm luật đúng theo đồng  Fraud Gian lận Gian lận trong đấu thầu là bài toán trình diễn không đúng sự thật để tạo tác động đến quá trình đấu thầu hoặc tiến hành đúng theo đồng khiến thiệt sợ mang lại nhà dự án, bao hàm những hành vi hòa hợp thông lưng giữa những đơn vị thầu dự thầu (trước hoặc sau khoản thời gian nộp làm hồ sơ dự thầu) nhằm mục tiêu khiến cho giá chỉ thầu trả sinh sản ở tầm mức không có tính tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng khiến cho chủ dự án mất những ích lợi của cạnh tranh tự do và rộng lớn rãi  Funding source Nguồn vốn Nguồn vốn là cửa hàng đưa ra chi phí cho việc mua sắm. Trong làm hồ sơ mời thầu nguồn ngân sách đề nghị được nêu rõ làm cho đại lý mang lại công ty thầu quyết định bài toán tham gia thầu   G General Condition of Contract Điều khiếu nại thông thường của thích hợp đồng Điều kiện thông thường của hòa hợp đồng là hầu như luật pháp biện pháp bình thường về trách nhiệm thực hiện phù hợp đồng giữa bên mời thầu và công ty thầu trúng thầu thực hiện hòa hợp đồng. Điều khiếu nại thông thường của hòa hợp đồng là một trong những phần tử của làm hồ sơ mời thầu và đồng thời là 1 phần của hợp đồng được ký kết kết thân mặt mời thầu và nhà thầu trúng thầu sau này  Goods Hàng hoá Hàng hoá là những loại trang thiết bị, trang bị (toàn cục, nhất quán hoặc sản phẩm lẻ), vật liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm tiêu dùng (thành phđộ ẩm, cung cấp thành phẩm). Trong đấu thầu, bản quyền thiết lập công nghiệp, bạn dạng quyền cài technology, các các dịch vụ chưa phải là dịch vụ support được triển khai theo tiến trình buôn bán sản phẩm hoá  Guidelines for Procurement Hướng dẫn về đấu thầu Hướng dẫn về đấu thầu là những tài liệu của các tổ chức triển khai tài trợ thế giới như WB, ADB, JBIC cơ chế hầu như sự việc cơ bản vào đấu thầu và các bước thực hiện đấu thầu tuyển chọn lựa chọn support, bán buôn sản phẩm hoá và xây lắp  H Handbook for Users of Consulting services Sổ tay khuyên bảo áp dụng bốn vấn Sổ tay trả lời áp dụng support là cuốn nắn sách vày ADB xuất bạn dạng nhằm mục đích mục tiêu lý giải cụ thể mang đến mặt vay đều vụ việc về sử dụng hỗ trợ tư vấn và những thủ tục đấu thầu tuyển lựa chọn tứ vấn  Handling cases encountered during bidding process Xử lý tình huống trong đấu thầu Xử lý trường hợp vào đấu thầu là Việc cách xử lý những ngôi trường phù hợp quan trọng đặc biệt xẩy ra vào quy trình đấu thầu được phương tiện thành một mục riêng trong văn uống bạn dạng pháp quy về đấu thầu  Handling of violations Xử lý vi phạm. Xử lý vi phạm luật là bài toán xử trí những vụ vấn đề có tương quan mang đến phạm luật hầu hết cơ chế về đấu thầu  M Makes award Trao thầu  Management contract Hợp đồng cai quản Một văn bản thoả thuận theo đó một bên chi tiêu đảm nhận trách nhiệm so với tổng thể quá trình marketing cùng duy trì công trình cùng với thẩm quyền chỉ dẫn ra quyết định quản lý. Phí tkhô cứng toán được xác minh 1 phần dựa vào các hình thức dịch vụ được cung cấp (so với HĐDV) với một phần dựa vào gần như vừa lòng đồng đã triển khai (như phân loại lợi nhuận)  Manufacturer Nhà cấp dưỡng (chế tạo) Cá nhân, tổ chức tạo thành các thành phầm hàng hoá cùng gồm quyền đưa ra quyết định về phần lớn khía cạnh đối với sản phẩm hàng hoá kia.

Xem thêm: I'M Fine Là Gì - Nghĩa Của Từ Fine, Từ Fine Là Gì

  Manufacturer¢s Authorization Uỷ quyền của phòng sản xuất Sự trao quyền ở trong nhà cấp dưỡng cho cá nhân hoặc tổ chức triển khai phân păn năn hoặc quyết định một vài câu chữ làm sao kia so với thành phầm mặt hàng hoá do mình cấp dưỡng ra.

  Manufacturer¢s Authorization Form Mẫu giấy Uỷ quyền ở trong phòng sản xuất  Mezzanine Financing Tài trợ tổng hợp Một các thành phần hỗn hợp những lý lẽ ở trong phòng tài trợ, bao gồm vốn CP, nợ vật dụng cấp cho, bảo lãnh trọn vẹn với tài trợ bắc cầu cùng với đồ sộ thay đổi theo sự biến đổi trong rủi ro khủng hoảng của dự án công trình, nhỏng khi dự án công trình xong tiến độ XD gửi sang trọng tiến độ kinh doanh…  Multiplier effect Tác hễ theo quy mô số nhân Tác đụng của dự án so với các Quanh Vùng không giống vào nền kinh tế tài chính, đặc biệt là khu các khoản thu nhập của dự án sẽ tác động vấn đề tận dụng tối đa nút hiệu suất chưa áp dụng, tạo ra công việc với các khoản thu nhập mới cho các ngành liên quan. Nó có thể to hơn các lần đối với tác động ảnh hưởng thuở đầu mà dự án công trình tạo nên.  N National Competitive Bidding (NCB) Đấu thầu cạnh tranh vào nước National Shopping Mua tậu nội địa Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh  Natural monopoly Độc quyền tự nhiên Một hoạt động tài chính có thể đã đạt được tác dụng tối đa bởi sự độc nhất vô nhị đột nhiên của một nhà sản xuất  Negotiable instrument Công cầm đổi khác (từ bỏ sản phẩm thế ra tiền xuất xắc bệnh khoán) Giấy ghi nhận quyền cài đặt tài sản hàng hoá (gồm hiệu lực Khi bao gồm hoặc không có xác nhận) chuyển giao quyền cài vừa lòng pháp sản phẩm hoá, tài sản cho người được chuyển nhượng  Negotiation Đàm phán trong những cách thức sắm sửa trong một số ngôi trường vừa lòng nhất mực khi việc quảng cáo chủ yếu thuức ko khả thi hoặc ko thực tế  Net present value Giá trị bây chừ ròng Một dự trù về ròng tiền tốt ròng cực hiếm chế tạo vì chưng dự án công trình tạo thành, sau khoản thời gian vẫn trừ đi các chi phí  Net Price Final price after all adjustments have been made gor all discounts & rebates   Giá thuần/ròng rã (Giá cả ở đầu cuối sau khoản thời gian sẽ hiệu chỉnh, khấu trừ và sút giá) Network Analysis Breaking down a complex (procurement) project inkhổng lồ a series of activities, arranging these with precedence ordering, putting against of the activities the estimated completion time and depicting the sequence on a diagram to facilitate the indentification of inter-relationships và critical areas of activity a delay in any one of which is likely lớn delay the implementation of the project. It is a technique of contract monitering and administration.  Hệ thống phân tích No Public Advertising Không quảng cáo công khai  No domestic Preference Không ưu tiên cho bên sản xuất vào nước  No formal Bidding Document Không cần phải có HSMT thừa nhận Sử dụng trong chào mặt hàng cạnh tranh  No Public Opening of Quatation Không msống thầu công khai minh bạch đối với các bạn dạng xin chào sản phẩm Sử dụng vào kính chào mặt hàng cạnh tranh  Non-Responsive sầu Bid An offer (bid) by a supplier which does not conkhung to lớn the essential riquirements of the tender of invitation khổng lồ bid  HSDT ko phù hợp Nominal Prices or Current prices Giá danh nghĩa Mức giá bán ko được kiểm soát và điều chỉnh vị tác động ảnh hưởng của nhân tố lấn phát  Non recourse Không trả lại Có ý nghĩa tựa như như hoàn lại một phần. Thường ngụ ý rằng bạn cho vay vốn cực kỳ tin yêu vào sự thành công của dự án  Not Prejudice Participation by any Qualified Bidders Không ưu tiên đối với bất kể một bên thầu bao gồm đủ năng lực độ như thế nào Lúc tham gia thầu   Notice of solicitation of proposals Thông báo mời thầu  O Official Development Assistant (ODA) Hỗ trợ cách tân và phát triển chủ yếu thức  OEM Original Equipment Manufacturer Nhà cấp dưỡng máy chính hiệu Nhà cung cấp thiết bị gốc  Offer A bid by a supplier in response lớn a tender invitation or a purchase enquiry. Also refers to an expression of readiness by a supplier to enter a contract  Chào hàng Chào mặt hàng ở trong phòng cấp dưỡng nhằm đáp lại những thư mời thầu hoặc tỏ bày ước muốn được cam kết phù hợp đồng Offeree A person (a buyer) lớn whom a supply offer is made  Bên mời thầu (mời xin chào hàng) Offeror A supplier who makes a bid for an offer in response khổng lồ a purchase or a tender enquiry  Nhà cung cấp off – take agreement Hợp đồng bao tiêu Hợp Đồng về việc mua một lượng về tối thiểu sản phẩm của dự án công trình tại một mức ngân sách định trước, thường xuyên được cam kết kết vày những đơn vị bảo trợ dự án công trình bên trên đại lý nhận-hoặc- thanh toán Open tender An invitation lớn bid open lớn all suppliers willing lớn submit offers  Đấu thầu rộng rãi Opening of Bids  Mở thầu Opening Time, Date, Place Ngày, giờ cùng địa điểm msinh sống thầu  Operation và Maintaince Contract (O&M) HĐ quản lý và vận hành và duy trì HĐ thân chủ dự án công trình cùng bên thầu theo theo HĐ O&M về cai quản, kinh doanh, duy trì với sửa chữa   Operation và Maintainance (O&M) Contractor Nhà thầu theo HĐ quản lý cùng bảo trì Nhà thầu được chủ dự án mướn để quản lý, marketing, gia hạn cùng sửa chữa thay thế dự án công trình bên trên đại lý Hợp Đồng O&M, đúng theo đồng thuê nhượng và fan tiếp sau xuất xắc được ủy quyền quyền của họ   Objectives of Procurement Mục tiêu download sắm  Opportunity cost giá cả cơ hội  Original Period Thời hạn ban đầu Các mốc thời gian ban sơ đã có được ghi rõ trong HSMT  P Package Gói thầu  Payment Terms Điều kiện tkhô hanh tân oán Bao tất cả các ĐK thanh khô toán thù đến mặt hàng hoá, trang bị bên trên các đại lý như: tiền đặt cọc; vận đối kháng tầu biển; theo tlỗi tín dụng thanh toán (LC); sau khi lắp ráp hay bảo hộ của ngân hàng. Đối với công trình xây đắp theo vốn huy động; trợ thì ứng; theo tiến độ sản phẩm tháng; khoản lưu lại để thanh khô tân oán nốt sau bảo hành; cùng những khoản tiền đặt cọc bảo hộ tiến hành hợp đồng…

Performance bond Trái phiếu triển khai đúng theo đồng Trái phiếu hay bảo hộ bởi vì một bank cấp cho 1 đơn vị thầu để nộp mang đến chủ dự án (chủ đầu tư) bảo vệ đối với một phần giá xác minh vào quý hiếm hợp đồng liên quan Khi thực hiện Hợp Đồng đó  Performance Criteria Các tiêu chuẩn chỉnh triển khai (hoạt động)  Performance Security Bảo đảm thực hiện thích hợp đồng  Performance Security Form Mẫu Bảo đảm thực hiện hòa hợp đồng  Perception of fairness Nhận thức về sự việc công bằng  Period of effectiveness of tenders Thời gian gồm hiệu lực hiện hành của HSDT  Prebid meeting Hội nghị tiền đấu thầu  Prequalification of bidders Sơ tuyển chọn bên thầu Việc chọn ra các đơn vị thầu tiềm năng sau thời điểm đã chăm chú, đánh giá về kĩ năng tài chủ yếu, kỹ thuật, kinh nghiệm tay nghề của các công ty thầu này. Cuối thuộc là xác minh được danh sách các đơn vị thầu đầy đủ tiêu chuẩn tsay mê gia dự thầu  Prequalification Proceedings Quá trình sơ tuyển  Price Discrimination Sự rành mạch đối xử về Ngân sách Các bề ngoài độc quyền về Ngân sách chi tiêu. Theo kia, một công ty độc quyền phân phối sản phẩm định ra các mức ngân sách khác nhau cho những Thị Phần không giống nhau hoặc cho các đối tượng người dùng người mua khác biệt. Có thể dựa vào vào quan hệ thân người mua với tín đồ buôn bán, số lượng hàng cung cấp hoặc vày kế hoạch bán hàng hay những nguyên tố khác  Price Leadership The lead taken by a company in setting a new price màn chơi. In a market with few sellers usually the market leader takes the lead in establishing such a price level  Giá dẫn đầu Price Revision A provision in a contract for prices of products (usually a piece of equipment to be fabricated) to lớn be increase or decrease during the period of fabrication. Generally, the contracts incorporate a formula for such price adjustments. A civil construction contract usually links wage costs of unskilled works to lớn any changes in a minimum wage  thay đổi giá Price Revision Clause A clause in contract allowing for adjustment in price  Điều khoản điều chỉnh giá Prime Contractor Nhà thầu chính  Private sector projects (BOO/BOT/ BOOT Các dự án công trình Quanh Vùng tư nhân (BOO/BOT/ BOOT  Procedures for soliciting tenders of appllications lớn prequalify  Thủ tục mời thầu hoặc sơ tuyển Procurement Mua sắm  Procurement Cycle Chu trình (trình tự) mua sắm Chu trình sắm sửa bao hàm các khâu chủ yếu như: Lập KH; Thông báo sơ tuyển; Chuẩn bị HSMT; Sơ tuyển; Mời thầu; Nhận HSDT; Mlàm việc thầu; Xét thầu; Trình duyệt; Thẩm định; Phê săn sóc với Thực hiện nay Hợp Đồng ..  Procurement Aspects Khía cạnh cài đặt sắm  Procurement Guidelines

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *