Một số bài tập tìm GTNN, GTLN của biểu thức trong chương trình Đại số 7.

Bài 1: Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của những biểu thức sau

a)

b)

*

Bài 2: Tìm giá chỉ trị lớn nhất của những biểu thức sau

a)

*

b)

*

Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của những biểu thức sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

Bài 4: Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của các biểu thức:

a)

b)

*

Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của những biểu thức sau:

a)

*

b)

*

Bài 6: Tìm giá bán trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *