Trong số quan trọng mà các chủ doanh nghiệp khó có thể bỏ qua đó là lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Vậy lợi nhuận trước thuế là gì?

Khái niệm lợi nhuận trước thuế


Lợi nhuận trước thuế là những số liệu để đo lường các khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp, nhà đầu tư có được trước thời điểm nộp thuế. Lợi nhuận trước thuế thường thấy trong các báo cáo khác nhau về thu nhập, giao dịch cũng như các báo cáo về lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Bạn đang xem: Thu nhập trước thuế là gì


*

Định nghĩa về lợi nhuận trước thuế


Lợi nhuận trước thuế thường có nhờ việc trừ hao đi các chi phí từ doanh thu. Sau khi khấu trừ các khoản chi của doanh nghiệp trong tháng thì sẽ cho ra được số thu nhập có lãi cùng với thuế cần phải nộp lại cho ngân sách nhà nước.

Cách tính lợi nhuận trước thuế

Để có thể tính được lợi nhuận trước thuế, sau khi tổng hợp các thông tin về tình hình kinh doanh. Bộ phận kế toán sẽ cần làm theo quy trình như sau:

Bước 1: Tính tổng doanh thu

Với bước này, công thức cần dùng đó là: Tổng doanh thu – giá vốn bán hàng của doanh nghiệp.

Trong đó:

Giá vốn bán hàng bao gồm các thông số: Chi phí sản xuất Chi phí vận chuyển Giá vốn Các khoản chi phí phát sinh theo các hoạt động của công ty

Sau lấy tổng doanh thu định kỳ của một tháng kinh doanh trừ đi các khoản chi phí của sản phẩm bán ra. Bộ phận kế toán sẽ có được số liệu cụ thể về lợi nhuận trước thuế thông qua các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2: Tính các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động thường ngày của doanh nghiệp

Với bước này, kế toán viên cần phải tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp được trừ đi từ lợi nhuận trước thuế được tạo ra bởi các hoạt động kinh doanh theo công thức: Tổng lợi nhuận – Chi phí hàng ngày.

Xem thêm: Tiểu Sử Vua Hàm Nghi - Cuộc Đời Vua Hàm Nghi

Những khoản chi phí này cần phải là những khoản phát sinh từ các hoạt động vận hành cần thiết của doanh nghiệp.


*

Cách tính lợi nhuận trước thuế


Sau khi đã tổng hợp số liệu và hoàn thành xong các bước này thì bộ phận kế toán mới có thể xác định chính xác lợi nhuận trước thuế. Từ đó có thể tính toán đúng về tình trạng lãi; lỗ của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế.

Với các chủ doanh nghiệp, những con số lợi nhuận trước thuế rất quan trọng bởi vì:

Các doanh nghiệp có thể tránh được những phát sinh không đáng có trong quá trình quyết toán thuế, kêu gọi đầu tư. Chủ doanh nghiệp có thể minh bạch được mọi khoản đầu tư về tài chính. Những thông tin về lợi nhuận trước thuế chính xác sẽ giúp cho việc đánh giá hoạt động kinh doanh của các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư đạt hiệu quả tối ưu. Đây là những chỉ số rất quan trọng để doanh nghiệp có thể phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là việc so sánh doanh thu giữa doanh nghiệp của mình và đối thủ cạnh tranh trực tiếp để có thể đề ra những giải pháp khác nhau để đẩy nhanh hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận

Việc xác định doanh thu, lợi nhuận trước thuế là gì của doanh nghiệp có thể được đánh giá thông qua những chỉ tiêu như sau:

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Là các khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: giá thành các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: đây là các khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu, chi phí của những công việc liên quan đến tài chính cũng như thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Lợi nhuận từ các hoạt động khác: là khoản chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động kinh doanh khác nhau cùng với đó là các khoản thuế giãn thu phải nộp theo quy định của pháp luật trong kỳ kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế có thể nói là một chỉ số rất quan trọng để có thể xác định được hoạt động kinh doanh, lỗ – lãi của các doanh nghiệp. Hy vọng bài viết có thể giúp các ứng viên tìm việc kế toán tự tin hơn trong công việc của mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *