* Even as water reclinkerhq.comves a thirsty tree, so the calm speech of a soothing tongue can refresh the spirit of those hearing it.

Bạn đang xem: Thirsty là gì


This is not ordinary water but the same water that Jesus Christ spoke of when he said lớn the Samarichảy woman at the well: “Whoever drinks from the water that I will give hyên ổn will never get thirsty at all, but the water that I will give sầu hyên ổn will become in hyên a fountain of water bubbling up khổng lồ impart everlasting life.”
Nước nói đây không hẳn nhiều loại thường xuyên cơ mà là nước Giê-su Christ đang ám chỉ lúc nói cùng người đàn bà Sa-ma-ri trên giếng nước: uống VN đang cho, thì chẳng phải khát nữa.
Cậu bé nhỏ hoàn toàn có thể kể cho bạn nghe phần đông mẩu truyện bởi giờ Anh, về con quạ khát nước, về nhỏ cá sấu, và về chú hươu cao cổ.
So much did he miss worship at God’s sanctuary that he felt like a thirsty hind, or female deer, that longs for water in a dry và barren region.
Ông lưu giữ đến sự thờ phượng Đức Chúa Ttránh tại đền rồng thờ không ít tới nỗi ông Cảm Xúc nlỗi một nhỏ nai loại thèm khát đồ uống vào một đồng vắng khô ráo cùng hoang vu.
Thirsty for knowledge, for opportunities, for connecting with the rest of the people around the globe, we escaped our frustrating political realities & lived a clinkerhq.comrtual, alternative life.
Khao khát kiến thức và kỹ năng, cơ hội để liên kết cùng với tất cả phần đa người bên trên khắp quả đât Cửa Hàng chúng tôi thoát khỏi hiện thực thiết yếu trị chán nản và bi quan cùng sống cuộc sống đời thường không giống, hoàn toàn mới.

Xem thêm:


*+ 18 Then he became very thirsty, & he called on Jehovah và said: “It was you who gave this great salvation inlớn the hvà of your servant.
*+ 18 Sau đó, ông cảm thấy khôn cùng khát, ông kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Chính ngài đang phó sự giải cứu vĩ đại này vào tay tôi tớ ngài.
That means we need lớn điện thoại tư vấn " smart water " dumb water, because it"s dumb, because it"s in a plastic bottle, & shipped around in diesel trucks and refrigerated until we get thirsty.
Nghĩa là ta nên hotline mấy máy nước đóng góp tưởng như logic kia là " ngu ncội " do chính là thiết bị đóng vỏ hộp vật liệu nhựa, được vận động vào xe đua dầu diesel cùng bảo vệ lạnh cho đến lúc ta khát.
As such he is like Tantalus of Greek mythology—he is up lớn his chin in water, but he remains thirsty nevertheless.
Giống như nó là Tantalus trong truyện truyền thuyết Hy Lạp—bạn đứng bên dưới nước dâng lên đến mức ráng vậy mà lại vẫn bị khát.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *