*

Bạn đang xem: Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng - ts. nguyễn đình thám

*

*

*

Xem thêm: Continental Breakfast Là Gì ? Một Số Kiểu Bữa Sáng Trong Khách Sạn

*

*
lựa chọn cáp mềm cấu trúc6x37+1, đường kínhẠD = 13 mm, độ mạnh Chịu kéo a = 140 kG/mm2 vớiqtb= 0,01 T.1.5. Thiết bị t..." data-index="27" src="https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/85/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-27-3trăng tròn.jpg?cb=1448500861" srcset="https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/85/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-27-3trăng tròn.jpg?cb=1448500861 320w, https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/95/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-27-638.jpg?cb=1448500861 638w, https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/95/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-27-1024.jpg?cb=1448500861 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-26" />
*
Ryc= 17,5 m;Qyc= 2,64+ 0,01=2,65 T* Trường phù hợp sử dụng mỏ prúc : tính toán với amax= 75°a ..." data-index="34" src="https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/85/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-34-3đôi mươi.jpg?cb=1448500861" srcset="https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/85/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-34-320.jpg?cb=1448500861 320w, https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/95/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-34-638.jpg?cb=1448500861 638w, https://image.clinkerhq.comcdn.com/thitkbinphpkthutthicnglpghpnhcngnghip1tng-151126011634-lva1-app6891/95/thit-k-bin-php-k-thut-thi-cng-lp-ghp-nh-cng-nghip-1-tng-34-1024.jpg?cb=1448500861 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-33" />
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *