Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Tale là gì

In the pages of women"s journals, these tragic tales were placed along with explicit advice against immoral public behavior.
Historians have concentrated on the latter - official & government reports, chronicles and travellers" tales &, in the late nineteenth century, ethnographic studies.
Most accounts of pre-puberty marriage written by women, however, open with tales of childish pleasure at the pomp và grandeur of the wedding ceremony.
The tales also show how authors labor for their own recognition by presenting themselves as necessary advocates, companions, & accompanists of the objects.
The different cautionary tales show how the authors labor for the users" understanding & recognition of the code"s epistemic dimension.
Many of the old people will tell tales only in the evening; it is not right, not lucky, to do so during daylight.
Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.

tale

Các trường đoản cú thường xuyên được áp dụng với tale.


Những ví dụ này từ clinkerhq.com English Corpus và từ những mối cung cấp trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ ko biểu thị chủ kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của người trao giấy phép.
*

Xem thêm: Nghề Luật Sư - Nguyễn Văn Nghị

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *