Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Swoosh là gì

a curved shape that is used as a symbol representing the name of a company or product. The word was originally used for the symbol of the Nike company.
Goldsmith also incorporated a number of zipping, swooshing synthesizers inlớn the conventional orchestra khổng lồ illustrate the suspenseful & horrific elements of the story.
The new biệu tượng công ty is a đá quí star with the trademark swoosh in magenta and the name of the channel in a new fonts.
The drainpipe or subtle swoosh effect sweeps in one direction, và the playbaông xã of that recorder remains slightly behind the other when the finger is removed.
Các quan điểm của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *