Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Sundae là gì

Now there"s no room khổng lồ breathe, & he can"t even have sầu a go at his skateboard ramp or the sundae buffet.
He runs away terrified, but when he returns, he finds that the sundae has disappeared without a trace.
The portions that the restaurant serves are large, & banamãng cầu splits, sundaes, and shakes are offered.
Unusual offerings include a glass of sodomain authority water for 2 cents, và the traditional không tính tiền sundae for customers celebrating a birthday.
Several men claimed to have created the first sundae, but there is no conclusive sầu evidence khổng lồ support any of their stories.
Other origin stories for the sundae focus on the novelty or inventiveness of the treat or the name of the originator, và make no mention of legal pressures.
Daisy loves sunflower sundaes, riding her unicycle, has a large leaf collection & loves peppermint tea.
Carl"s sells only three flavors (vanilla, chocolate, & strawberry), but also offers sundaes, shakes, malts, frozen slushes và slush floats.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *