Phillip tiếp cận Vivian và bảo rằng mong mỏi cô "làm việc" đến anh ta sau khi "hòa hợp đồng" của cô ấy và Edward kết thúc.

Bạn đang xem: Suggestion là gì


The Thành Phố New York Times suggested a possible motive was revenge for the Russian Air Force"s targeting of rebel-held areas in Aleppo.
Tờ New York Times cho thấy hộp động cơ có thể là nhằm trả thù câu hỏi Không quân Nga thả bom vào khoanh vùng của quân nổi dậy sinh hoạt Aleppo.
Furthermore , changes in acne severity correlate highly with increasing găng tay , suggesting that emotional căng thẳng from external sources may have sầu a significant influence on acne .
ngoài ra , mọi thay đổi về mức độ nặng nhọt trứng cá tương quan không ít tới việc bị căng thẳng ngày dần nhiều , tín đồ ta cho rằng triệu chứng căng thẳng mệt mỏi cảm nghĩ vày những nhân tố phía bên ngoài rất có thể ảnh hưởng đáng chú ý đối với nhọt trứng cá .
<2> (paragraph 9) Benefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellent suggestions on how lớn converse with people in the field ministry.
<2> (đoạn 9) Sách Được ích lợi nhờ sự dạy dỗ của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, bao gồm những gợi ý rất hữu ích về kiểu cách thì thầm với người ta trong thánh chức.
The year events under Nynetjer show increasing references khổng lồ Seth, suggesting the tradition of a Horus name as the sole name of kings might have sầu already evolved.
Các sự khiếu nại ra mắt hàng năm dưới triều đại Nynetjer cho biết sự liên quan tăng thêm đến thần Seth, một giả tmáu được giới thiệu ở chỗ này đó là truyền thống lâu đời thực hiện tên Horus như là tên thường gọi độc nhất vô nhị của nhà vua rất có thể chỉ mới tiến triển.
In the past decade , it has been fashionable khổng lồ suggest that Trung Quốc might seek to undermine America "s alliance relationships in Asia .
Trong những năm qua , người ta thường xuyên cho rằng China hoàn toàn có thể tra cứu bí quyết phá hủy các quan hệ giới tính đồng minh của Mỹ sống châu Á .
In one particular episode related in The Tale of the Heike, Kajiwara suggests, during the Battle of Yashima, that Yoshitsune equip the Minamoto lớn ships with "reverse oars" should they need khổng lồ retreat quickly.
Trong một quãng vnạp năng lượng quan trọng đặc biệt bao gồm tương quan trong Chuyện nói Heike, Kajiwara đến thấy trong trận Yashima rằng Yoshitsune thiết bị cho những tàu chiến của Minamolớn với "mái chèo ngược" đề nghị chúng ta rất cần phải rút lui một biện pháp nhanh lẹ.
Further study claimed nearly all "non-venomous" snakes produce venom to lớn a certain extent, suggesting a single, & thus far more ancient origin for venom in Serpentes than had been considered until then.

Xem thêm: Kbs World Radio - (Phim Truyền Hình Hàn Quốc)


Nghiên cứu giúp tiếp theo sau tuim ba rằng gần như là toàn bộ các loại rắn "ko nọc độc" đa số sản hiện ra nọc độc tại một mức độ nhất thiết, gợi ý một bắt đầu xa xưa hơn của nọc độc sinh sống Serpentes so với trước đây tín đồ ta vẫn suy nghĩ.
Both Margaret và Kitty have been suggested as the original of "Blumine", Teufelsdröckh"s beloved, in Sartor Resartus.
Cả Margaret với Kitty hầu hết được cho là làm từ chất liệu sáng sủa khiến cho "Blumine", tình nhân của Teufelsdröckh, vào tác phđộ ẩm “Sartor Resartus”.
Winthrop was the first in a long line of critics who suggested that advocates of manifest destiny were citing "Divine Providence" for justification of actions that were motivated by chauvinism và self-interest.
Winthrop là bạn thứ nhất vào hàng ngũ những người chỉ trích mang lại rằng việc khích lệ Vận mệnh phân biệt đang tận dụng "Thượng đế" nhằm biện hộ cho các hành động bắt đầu từ chủ nghĩa sô vanh cùng bốn lợi.
(1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where vital Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older men.
(1 Cô-rinh-đánh 9:20-23) Dù không lúc nào hòa giải về đông đảo hiệ tượng quan trọng đặc biệt của Kinh Thánh, Phao-lô thấy rằng ông hoàn toàn có thể nghe theo lời đề nghị của những trưởng lão.
Không chỗ nào trong Kinh Thánh mang lại thấy tín thứ thời lúc đầu sử dụng thập từ bỏ giá làm biểu tượng tôn giáo.
Suggested use: Periodically kiểm tra to lớn see if Google could process your sitemaps, or use for debugging if Google can"t seem khổng lồ find new pages on your site.
Cách thực hiện đề xuất: Xem báo cáo định kỳ giúp xem Google rất có thể xử trí sơ đồ gia dụng website của người sử dụng hay không, hoặc sử dụng report để gỡ lỗi trường hợp có vẻ nlỗi Google quan yếu kiếm tìm thấy các trang new trên website của người tiêu dùng.
While von Neumann is most often credited with the design of the stored-program computer because of his design of EDVAC, & the design became known as the von Neumann architecture, others before him, such as Konrad Zuse, had suggested và implemented similar ideas.
Trong Khi von Neumann thường xuyên được ghi công với bài toán xây đắp của sản phẩm tính có chức năng lưu trữ công tác bởi xây đắp EDVAC của ông, và thi công này được call là kiến trúc von Neumann, những người không giống trước đây ông nlỗi Konrad Zuse đã và đang đề xuất và thực hiện đầy đủ ý tưởng tựa như.
You et al. (1978) suggested that Member 4 in the upper part of the formation is middle Pleistocene và should be designated the Shangnabang Fm., while the sediments exposed at Shagou containing Enhydriodon cf. falconeri should be designated the Shagou Fm. with an age of Pliocene.
You et al. (1978) cho rằng Đoạn 4 ở vị trí trên của thành chế tạo là giữa Pleistocen, và cần được hướng dẫn và chỉ định là thành hệ Shangnabang, trong khi các trầm tích xúc tiếp trên Shagou cất Enhydriodon cf. falconeri cần cần được xếp vào thành hệ Shagou với tuổi Pliocen.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *