Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Sorrow là gì

Virtuous activity with respect lớn one"s children involves not simply generously helping them but also loving them for their own sakes, sharing their sorrows, enjoying them.
They are allowed and will be allowed to go on in this country battening upon the sorrows and sacrifices of the men of their country.
They have shared the sacrifices; they have sầu rejoiced in the joys, & they have sầu sympathised with the sorrows of their people.
As we have sầu from time khổng lồ time expressed our sympathy in their sorrows, so to-day we express our infinite joy in their great rejoicing.
We vì not know our future joys or our future sorrows, or the moment of our passing; if we did, life would be intolerable.
I have no intention, let alone at this time of night, of reopening the ancient sorrows that that provision calls to mind.
I should like to lớn khuyến mãi with the estate of £1,000,000, not to lớn ask you lớn pity the sorrows of the poor millionaire.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *