Ngân hàng thương thơm mại cai quản tương đối nhiều tài khoản liên quan không những của người sử dụng cá nhân, công ty lớn Ngoài ra của các tổ chức triển khai tài chủ yếu khác. Một doanh nghiệp đặc biệt như thế, các loại tài khoản cũng nhiều.

Xem thêm: " Miền Trung Tiếng Anh Là Gì ? Central Vietnam

Vì vậy, ngày lúc này, clinkerhq.com xin share bài học kinh nghiệm những thuật ngữ ngân hàng tmùi hương mại về tài khoản bằng giờ Anh. Mời chúng ta cùng tìm hiểu!

Sở thuật ngữ giờ đồng hồ Anh ngân hàng thương thơm mại về những nhiều loại thông tin tài khoản bằng giờ đồng hồ Anh

A

Above/ over (prep): cao hơn

Accept (v): chấp nhận

Acceptance (n): sự chấp nhận

Acceptable (adj): có thể chấp nhận

Account (n): tài khoản

Account charge/ fee: giá thành tài khoản

Account holder/ owner: công ty tài khoản

Account number: số tài khoản

Account statement: bảng sao kê tài khoản

Advantage (n): ưu điểm

Advice (n): lời khuyên ổn, sự tứ vấn

Advise (v): khuyên, tứ vấn

Allow somebody khổng lồ vày something (v): có thể chấp nhận được ai có tác dụng gì

Amount = sum (n): lượng tiền, số tiền

Applicant (n): tín đồ xin msinh hoạt tài khoản

Apply for (v): nộp 1-1 xin

Application (n): Việc nộp đơn

Approve sầu = agree khổng lồ (v): trải qua, đồng ý

Arrange (v): thu xếp

Arrangement (n): sự thu xếp

B

Background information: biết tin cơ bản

Bank account: thông tin tài khoản ngân hàng

Bank of England: bank TW Anh

Banking service: các dịch vụ ngân hàng

Base rate: lãi suất vay cơ bản

Be likely khổng lồ do: có khả năng làm

Be satisfied with: chấp thuận với

Bill (n): hóa đơn

Branch (n): bỏ ra nhánh

Business / corporate account: tài khoản doanh nghiệp

C

Cash (n): chi phí mặt

Certain (adj): duy nhất định

Cheque (n): séc

Cheque book (n): sổ séc

Collect (v): thu, nhận

Complicated (adj): phức tạp

Computer programmer (n): thiết kế viên đồ vật tính

Convenience (n): sự thuận tiện

Convenient (adj): thuận tiện

Current tài khoản = checking account: tài khoản vãng lai

D

Day-to-day: hàng ngày

Define (v): định nghĩa

Definition (n): định nghĩa

Demand – deposit trương mục (n): tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Deposit account: tài khoản tiền gửi

Disadvantage: nhược điểm

E

Earn interest: kiếm lợi nhuận, tìm lời

Embarrass (v): lo lắng, bối rối

Enable sombodylớn vị something (v): đến ai kĩ năng làm gì

Eurocheque (n): séc châu Âu

F

Facility (n): luôn thể ích

Facilitate (v): trsinh sống phải đơn giản

Finance (n): tài chính, tài trợ

Financial (adj): ở trong về tài chính

First of all: trước hết, trước tiên là

Firstly/ secondly/ thirdly (adv): đồ vật nhất/ sản phẩm hai/ sản phẩm công nghệ ba

Fix (v): ấn định

Foreign currency: nước ngoài tệ

Form (kind) of investment: vẻ ngoài đầu tư

Form (n): đơn

Future (n): tương lai

G

Generally (adv) = in general: nói tầm thường, quan sát chung

Giro credit slip: phiếu ghi bao gồm Giro

Grant (n, v): chi phí trợ cấp cho học, cấp cho, phát

Great (adj): cao, khổng lồ, lớn

H

Handle (v): giao dịch

I

In credit: dư có

In fact: vào thực tế, bên trên thực tế

In return: nhằm thay đổi lại

Inherit (v): quá kế

Inheritance (n): sự thừa kế

Interest (n): lãi

Interest rate (n): lãi suất

It is possible to lớn do something: hoàn toàn có thể có tác dụng, có khả năng làm

J

Joint account: thông tin tài khoản chung

L

Leave collegue: giỏi nghiệp

Living expenses: chi tiêu cuộc sống

Loan (n, v): khoản vay, cho vay

Lose some interest: trừ lãi suất

M

Mattress (n): đệm

Maximum (n): về tối đa

Minimum (n): buổi tối thiểu

N

Normal cheque : séc thường

Normal rate = base rate: lãi suất vay thông thường

O

Occupation (n): nghề nghiệp

Opposite (prep): trái lập, đối diện

Organize (v): tổ chức triển khai, thu xếp

Organization (n): tổ chức

Overdraw (v): rút ít quá

Overdraft (n): sự rút ít thừa, thấu chi

P

Passbook (n): sổ ngày tiết kiệm

Pay (v): trả, tkhô giòn toán

Pay in (v): gửi tiền

Paying-in-book: sổ gửi tiền

Permission (n): sự đến phép

Permit (v): mang đến phép

Personal account: thông tin tài khoản cá nhân

Petrol station: trạm chào bán xăng

Place of work: vị trí làm việc

Popular (adj): phổ biến, phổ biến

Positive point: điểm trên 0, điểm dương, điểm xuất sắc, ưu điểm

Prior notice: giấy thông tin trước

Probably (adv): gồm lẽ

Provide (v): cung cấp

Provision (n): dự trữ, sự cung cấp

Puzzle (n): đố chữ

R

Rate of interest = interest rate: lãi suất

Record (n): bản ghi chép

Recordkeeping (n): sự ghi chép

Refer lớn (v): thay thế sửa chữa, ám chỉ

Regularly (adv): một phương pháp thường xuyên

Require (v): hưởng thụ, đòi hỏi

Requirement (n): sự yêu cầu

Return (n): lợi nhuận

Risk (n): đen thui ro

Risky (adj): không may ro

Run a business: sale, mở cửa hàng gớm doanh

S

Save sầu (v): ngày tiết kiệm

Saver (n): bạn máu kiệm

Savings account: tài khoản máu kiệm

Security/ safety (n): sự an toàn

Secure/ safe (adj): an toàn

Shortage: thiếu thốn, không dủ

Short term: nđính hạn

Short of (adj): thiếu

Sole account: tài khoản riêng

Standing order: lệnh chi định kỳ

Subtract (v): trừ

T

That’s why: vì chưng vậy

There is no need to do: ko phải phải

Time-deposit account (n): tài khoản tiền gửi kỳ hạn

To put it simply,…: đơn giản dễ dàng là …

Transfer (v): đưa tiền

Travel facilities: app đi du lịch

Travellers’ cheque: séc du lịch

W

Whereas (conj) = while: trong lúc đó

Whether = if (conj): liệu, nếu

Withdraw (v): rút ít tiền

Withdrawal slip: phiếu rút ít tiền

clinkerhq.com hi vọng các thuật ngữ ngân hàng thương mại bằng giờ đồng hồ Anh mà clinkerhq.com ra mắt bên trên phía trên sẽ giúp chúng ta cũng có thể mày mò kiến thức và kỹ năng giờ đồng hồ Anh chăm ngành tương tự như cung cấp một công cuh xuất sắc hơn để làm việc công dụng. Với nghành này, bạn hãy bài viết liên quan các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành tài chính ngân hàng nhé!


*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ Lúc bùng nổ vào tháng 12/2019, Covid-19 tốt đại dịch SARS-CoV-2...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *