operating or performing skilfully & effectively, without problems and without seeming to lớn need effort:

Bạn đang xem: Slick là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


to lớn cause hair to be smooth và cthua to the head by brushing it flat, often using a substance to make it stick:
something that is sliông xã is clever or attractive sầu to look at, but may not have sầu much real meaning or any important ideas:
slichồng advertising/marketing/presentation The Liberal Party"s slichồng marketing has not convinced voters.
someone who is sliông chồng has an attractive manner và is good at persuading people, but may not be sincere or moral:
*

an ancient story or mix of stories, especially explaining the early history of a group of people or about natural events & facts

Về Việc này
*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *