Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Slam dunk là gì

They feel that the government railroads people, slam-dunks you, và there is nothing you can vì about it.
Finally, there are also 3-point shootout & slam dunk competitions for the ages trăng tròn & under players.
Slam dunks are also performed as entertainment outside of the game, especially during slam dunk contests.
His trademark dunk was a powerful one- or two-handed windmill, dunks he used khổng lồ capture the slam dunk conkiểm tra titles in 1985 và 1990.
In many ways, the mechanism of volleyball spiking is not altogether different from the act of slam dunking in the sport of basketball.
Các ý kiến của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *