Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Shop là gì

to offer something for sale, especially lớn several different companies in the hope that one of them will buy it:
to lớn talk about things relating to your work when you are in a social situation, especially in a way that is not interesting khổng lồ other people:
*

an official record showing that you have sầu finished a training course or have the necessary skills, etc.

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Viết Chính Tả Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chính Tả Trong Tiếng Anh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp Cửa Hàng chúng tôi nâng cao đòi hỏi về Từ Điển clinkerhq.com của công ty. Đóng Làm bài bác khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *