Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Shake up là gì

Conservatives needed a shake-up of the context before they could successfully introduce an interpretive dimension based on economic criteria.
Most leading legal officials agreed that a more decisive sầu shake-up of the prison system was necessary.
The history of political militancy seen through the eyes of individual teachers starts with the significance of the shake-up provoked by agrarian reform on teachers" politics.
If private enterprise had been concerned with a fiasteo of this proportion there would have been a major shake-up and heads would have rolled.
It was a thorough shake-up for those who had been rather dilly-dallying about the matter for the last twelve years.
In fact, what it implies is a complete shake-up of all the great problems which are central to lớn our times.
But it might entail a considerable shake-up in the tradition và practice of the deployment of the building industry.
For a long time it has been inevitable, even if we do not like it, that there must come a shake-up in industry.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *