Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Scrap là gì

old cars and machines or pieces of metal, etc. that are not now needed but have sầu parts that can be used to lớn make other things:
old or used material, esp. metal, that has been collected in one place, often in order to be treated so that it can be used again:
to get rid of something that is no longer useful or wanted, especially so that its parts can be used:
เศษเล็ก ๆ, เศษอาหารที่เหลือจากการกินอาหารแล้ว, ของเสียที่มีค่าเพียงแค่วัสดุที่มีอยู่ในตัวเท่านั้น…
*

the act of cleaning all of a place, especially your house, very well, including parts you vị not often clean

Về vấn đề này
*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *