Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Saucer là gì

The shape of a cup, for example, is not understandable without knowing something about how cups are used with saucers.
During its continuance, we threw towards heaven small portions of the rice from the saucer at frequent intervals, & at the commencement of every fresh paragraph of the supplicatory address.
There is also a tendency to create complementar y highlights by switching on the electric lights & scattering a cloud of silver-gold f lying saucers throughout the space.
Is the balance of payments running riot simply because the housewives have sầu been buying too many brushes, too many brooms, too many cups & saucers?
For those above sầu a certain age it might be taken lớn mean a fungus which grows on a saucer in a laboratory.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những bên cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *