Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Recreation là gì

Human beings come into in contact with ticks through both professional (the population is predominantly rural) and recreational activities (hunting, fishing, picnicking, hiking).
It encompasses the various recreational activities, such as sport fishing, riverine boating, visitation of archeological sites, & bird watching.
High infection rates of " thành phố foxes " increase the probability of transmission to pet dogs và cats (via rodents in parks và recreational areas).
Ecological factors in schistosome transmission, & an environmentally benign method for controlling snails in a recreational lake with a record of schistosome dermatitis.
Currently, the only such programmes, endorsed & financed by local governments, are set up for recreational and health-related activities.
Also, in institutions for the elderly this occasionally occurred, & more often, recreational activities in these groups were cancelled.
Maternal causes of fetal dibao tay include comorbidities, medications, recreational drugs, infections, metabolic abnormalities, toxins, hypothermia, và seizures.
Recreational risk factors were not investigated because no notified cases had recreational exposure recorded.
Các quan điểm của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *