promote tức thị gì, có mang, các áp dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote.

Bạn đang xem: Promoted là gì


Từ điển Anh Việt

promote

/promote/

* ngoại cồn từ

thăng chức, thăng cấp cho, đề bạt; đến lên lớp

to be promoted sergeant: được thăng cấp cho trung sĩ

làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích

to lớn promote learning: tăng mạnh học tập tập

to lớn promote health: có tác dụng tạo thêm sức khoẻ, tu dưỡng mức độ khoẻ

to lớn promote trade: tăng nhanh Việc buôn bán

chủ xướng, sáng lập

to lớn promote a new plan: đề xướng một planer mới

to promote a company: sáng lập một công ty

lành mạnh và tích cực ủng hộ sự trải qua, vận chuyển nhằm trải qua (một đạo luật)

(tự Mỹ,nghĩa Mỹ) lăng xê buôn bán (hàng, sản phẩm...)

(đánh cờ) nâng (quân tốt) thành quân đam (cờ đam)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) dùng âm mưu tước chiếm (cái gì)

(hoá học) xúc tiến (một phản bội ứng)


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

promote

* khiếp tế

cổ động

cổ động quảng cáo

đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)

đề xướng (một công việc)

hoạt hóa

khuyến khích

khuyến mãi

kích thích

phát khởi

quảng cáo

sáng lập (xí nghiệp)

thăng cấp

thăng chức

thúc đẩy

xúc tiến

* kỹ thuật

xúc tiến

hóa học và vật liệu:

đẩy mạnh

toán & tin:

tăng cấp

xây dựng:

tiến cử


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp tự điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm tìm và để thoát khỏi.Nhập từ bỏ yêu cầu tra cứu vào ô tra cứu tìm và xem các trường đoản cú được gợi ý hiện ra dưới.Lúc nhỏ trỏ đã phía trong ô tìm kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch rời thân các tự được nhắc nhở.Sau đó nhận (một đợt nữa) để thấy cụ thể trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ buộc phải tra cứu vào ô tìm kiếm tìm và xem các từ được gợi ý hiển thị bên dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ ước ao xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt nđính thêm các bạn sẽ không nhìn thấy từ bỏ bạn có nhu cầu tra cứu vào list gợi nhắc,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiện ra trường đoản cú chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *