If a book is in print, it is possible lớn buy a new copy of it, và if it is out of print, it is not now possible:

Bạn đang xem: Print là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


a photographic copy of a painting, or a picture made by pressing paper onlớn a special surface covered in ink, or a single photograph from a film:
khổng lồ put letters or images on paper or another material using a machine, or to produce books, magazines, newspapers, etc., in this way:
A print is also a picture made by pressing paper or other material against a special surface covered with ink:
if a book is in print, it is possible to lớn buy a new copy of it, và if it is out of print, it is not now possible:
*

*

*

Xem thêm: Cc Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Cc Trên Email Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Cc Và Bcc

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *