Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presents
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ xuất hiện, hiện diệnkhổng lồ be present at...

Bạn đang xem: Presents là gì

: xuất hiện sinh sống...to lớn be present khổng lồ the mind: chỉ ra trong trí bây chừ, hiện thời, hiện nay, nay, nàypresent boundaries: đường ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngôn ngữ học) hiện nay tạipresent tense: thời hiện tại (từ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong những lúc hồi hộp khó khăn khăn danh từ bây giờ, bây chừ, bây chừ, hiện giờ, lúc này, bây giờat present: hiện nay, bây chừ, dịp nàyfor the present: vào hôm nay, hiện tại giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tài liệu này, bốn liệu nàyby these presents: do hầu như tư liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, trang bị tặng ngay, tặng phẩmlớn make sometoàn thân a present of something: biếu ai đồ vật gi, Tặng ai dòng gì danh từ tứ cố gắng giơ súng ngắm tứ ráng bồng súng chào ngoại rượu cồn từ giới thiệu, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường phù hợp này lộ ra một vài cực nhọc khăn gửi, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưto lớn present a petition: gửi một phiên bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền tỏ bày, trình bày, biểu thịlớn present the question very cleary: trình diễn sự việc một cách rất rõ ràng ràng thể hiện (một vsống kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtkhổng lồ present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, lộ diện, biểu thị ralớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself khổng lồ my mind: ý nghĩ về nảy ra vào trí thông minh tôi trình làng (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua...)to lớn be presented at court: được đưa vào chầu, được đưa vào yết con kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đọng đạo) biếu khuyến mãi (ai dòng gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

*

*

*

n.

Xem thêm:

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative sầu of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extover give grant h& over offer submit tenderant.: absent future past
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *