* danh từ - (triết học) tiền đề - (số nhiều) những cái kể trên, (pháp lý) tài sản kể trên - (số nhiều) sinc cơ, nhà cử,a vườn tược !lớn be drunk (consumed) on the premises - uống ngay lập tức tại chỗ trong cửa hàng (rượu...) !to lớn be drunk to the premises - say mèm, say bí tỉ, say khướt !to see somebody off the premises - tống tiễn ai đi * ngoại động từ - nói (cái gì) coi nhỏng tiền đề, viết (cái gì) coi nhỏng tiền đề, nói (cái gì) coi nlỗi mở đầu, viết (cái gì) coi nlỗi mở đầu, để thành tiền đề =to premise that... + đặt thành tiền đề là... *Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tiên đề

Cụm Từ Liên Quan :


Bạn đang xem: Premise là gì

business premises policy //

*Chuyên ngành kinh tế -đối chọi bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp -solo bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp


electric switchboard premises //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện


gas contamination of premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -độ xâm nhập khí vào phòng -sự khí làm ô nhiễm nhà ở


kitchen premises block //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp *Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp


major premise //

*major premise *danh từ - đại tiền đề (vào tam đoạn luận) *Chuim ngành kỹ thuật -tiền đề lớn


premises //

*premises * danh từ - ngôi nhà hoặc các toà nhà khác có nhà phụ, đất đai..., cơ ngơi - business premises - cơ ngơi kinh doanh = the firm is looking for larger premises +chủ thể đang đi tìm những cơ ngơi lớn hơn = he was asked to lớn leave sầu the premises immediately +người ta yêu thương cầu anh ta phải lập tức rời khỏi khu nhà - (pháp lý) các đưa ra tiết về tài sản, thương hiệu người... đã được ghi rõ vào phần đầu của một hợp đồng hợp pháp = off the premises +ngoài oắt con giới của dinh cơ = to see somebody toàn thân off the premises +tiễn ai ra khỏi nhà = on the premises +trong nhà... = there is always a manager on the premises +bao giờ cũng có một quản đốc ở trong toà nhà (tại chỗ) = alcohol may not be consumed on the premises +rượu ko được phép uống tại chỗ *Chulặng ngành kinh tế -cơ sở (kinh doanh ...) -cơ sở (khiếp doanh) -dinc cơ -nhà cửa *Chuyên ngành kỹ thuật -biệt thự -buồng -phòng -tài sản *Lĩnh vực: xây dựng -dinc cơ


service premises //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -khối phục vụ -khu dịch vụ


spectator"s premises //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật -chỗ của khán giả *Lĩnh vực: xây dựng -quầy của khán giả


stage with ancillary premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tổ hợp sảnh khấu (sảnh khấu và các buồng phục vụ)


utility premises //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phương thơm tiện sinh hoạt (nhà cử,a vườn tược...)


Xem thêm: Nhiệt Điện Tiếng Anh Là Gì, Nhà Máy Nhiệt Điện Vũng Áng Ii (Tiếng Anh Là Gì

weigher"s premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -buồng cân *Lĩnh vực: y học -phòng cân


customer premise access facility (cpaf) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -pmùi hương tiện truy nhập nhà riêng rẽ thuê bao


customer premise equipment (cpe) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -thiết bị thuộc nhà riêng rẽ mướn bao


customer premises (cp) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -Tư gia khách hàng, Nơi ở của khách hàng


off premises extensions (opx) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -đường dây phụ bên ngoài nhà


off-premises station (ops) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -trạm đặt ngòai tòa nhà


on-premises stations (onps) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -các trạm tại tòa nhà khách hàng


premises distribution system (pds) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -hệ thống phân vùng tại nhà khách hàng


premises information system (premis) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -hệ thống thông báo tại gia


subscriber premises network (spn) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -mạng tứ gia mướn bao


user premises equipment division (uped) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -đoạn thiết bị tại gia thuê bao


wireless user premises equipment (tr-416) (wupe) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -Thiết bị vô tuyến tư gia quý khách (TR-416)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *