Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Porcupine là gì

Numerous caches contain the remains of toxic animals, including stingrays, porcupine fish, cone shells, và potentially toxic corals & sponges.
They chia sẻ beliefs & stories relevant khổng lồ each species, for example, the belief that porcupines have sầu the power to lớn grant wishes.
For information, the chinchilla belongs khổng lồ the order of rodents—rodentiae—which includes the porcupine, but the family of the chinchilla consists of two species, which should have been mentioned.
It"s a bit like ignoring the quills of a porcupine và telling others what a cuddly housepet it makes.
But when he gets back the cello & continues to play poorly, the porcupine gets removed from the picture.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các công ty cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *