Từ vựng giờ Anh về Thuế với văn bạn dạng hành chính

Dưới đây là hầu như từ bỏ cùng nhiều từ bỏ phổ biến về nghành thuế quan với văn phiên bản hành chính về thuế. Freetalk English hi vọng sẽ cung ứng chúng ta trong các bước.

Văn uống bạn dạng hành chính

Sociamenu republic of Vietnam giới => Cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa đất nước hình chữ S Ministry of Finance => Sở tài chính Minister of Finance => Sở trưởng bộ tài chinch Deputy Minister => Thđọng trưởng Tax directorate => Tổng cục thuế Director General => Tổng cục trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng viên phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi viên thuế Director of district tax department => Chi cục trưởng Division => chống Board => Ban Head of Division => Trưởng phòng Deputy Head of Division => Phó trưởng phòng Civil servant => Công chức Official => Chuim viên Inspector => Thanh khô tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông bốn Decision => Quyếtđịnh

>15 website học tiếng anh online với người bản xứ tốt nhất

>Phương pháp dạy dỗ giờ đồng hồ Anh cho trẻ em lớp 2 tận nhà hiệu quả

>Kinh nghiệm kiếm tìm giáo viên dạy dỗ kèm tiếng Anh cho tất cả những người đi làm giỏi

*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng ký thuế Declare => Knhì báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục trả thuế Tax offset => Bù trừ thuế Examine => bình chọn thuế Inspect => Thanh khô tra thuế License tax => Thuế môn bài xích Company income tax => thuế thu nhập doanh nghiệp Personal income tax => Thuế các khoản thu nhập cá thể Value added tax (VAT) => Thuế quý hiếm tăng thêm Special consumption tax => Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt Natural resources tax => Thuế tài nguim Environment tax => Thuế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh Environment fee => Phí đảm bảo mội trường Registration fee => Lệ mức giá trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập khẩu Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền phạt thuế Taxable => Chịu thuế, khoản thuế cần nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướncông ty,đất Lessor =>Chủchothuêbên,đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentkhổng lồ => Tkhô cứng tân oán cho,trảtiềnmang lại Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏaxứng đáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản dấn tiền, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cùng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / mức sử dụng sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *