Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Patty là gì

Nevertheless, the programme will need government drive with all patties behind it if safety is to lớn be safeguarded for future generations.
Those, then, are the fairly comprehensive procedures designed khổng lồ keep all patties informed và consulted at each stage.
Bills may be passed which were never put to the electors or, at best, were mentioned perhaps ahy vọng many other proposals in a patty manifeskhổng lồ at election time.
Chunl is also used without first cooking it as topping for chatnmari rice flour crepe và wo lentil patties, and as filling for momos.
The device consists of a ladder-type conveyor chain that transports a hamburger patty over gas broiler tubes that provides a gas flame.
The burger is made up of sourdough bread, a 1/3 lb. patty, lettuce, tomato, red onion, 1000 isl& dressing, and pickles on the side.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của những nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *