2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ2.3 Cấu trúc từ3 Chulặng ngành3.1 Tân oán & tin3.2 Kỹ thuật chung4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /həʊl/

Thông dụng

Tính từ

Bình an vô sự, ko suy suyển, không hư hỏngto escape with a whole skinra khỏi mà bình yên vô sựkhổng lồ come baông chồng wholetrsinh sống về bình an không nguy hiểm Đầy đầy đủ, nguyên vẹn, ngulặng hóa học, trọn vẹn, toàn bộmy whole energycục bộ nghị lực của tôikhổng lồ swallow it wholenuốt chửngthe whole countrytoàn quốcby three whole dayssuốt cả bố ngày (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) khoẻ mạnh

Danh từ

Toàn cỗ, toàn bộ, toàn thểthe whole of my moneytoàn bộ tiền tài tôiI cannot tell you the whole of ittôi cấp thiết đề cập mang lại anh biết tất cả đượcas a wholetổng thể, tất cả, thành một khối; nói chungupon (on) the wholetổng số, tính không còn hầu hết lẽ, tổng quátWhole Life Insurance, or Whole of Life Assurance Một Lọai Bảo Hiểm Nhân Tbọn họ (toán thù học) tổng

Cấu trúc từ

khổng lồ vày something with one”s whole heart toàn trọng tâm toàn ý làm việc gì

Chulặng ngành

Tân oán & tin

cục bộ, tất cả, nguyên

Kỹ thuật phổ biến

nguyên ổn tổng thể

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveaccomplished , aggregate , all , choate , completed , concentrated , conclusive , consummate , every , exclusive sầu , exhaustive , fixed , fulfilled , full , full-length , gross , inclusive sầu , in one piece , integral , outright , perfect , plenary , rounded , total , unabbreviated , unabridged , uncut , undivided , unexpurgated , unqualified , utter , complete , developed , faultless , flawless , good , in good order , intact , inviolate , mature , mint , preserved , replete , safe , ship-shape , solid , sound , thorough , together , undamaged , unharmed , unhurt , unimpaired , uninjured , unmarred , unmutilated , unscathed , untouched , without a scratch , able-bodied , better , cured , fit , hale , healed , hearty , in fine fettle , in good health , recovered , right , robust , sane , svào , well , wholesome , entire , intensive , unswerving , unblemished , unbroken , healthful , en bloc , en masse , in tokhổng lồ , maiden , panoramic , synoptic , unitary , unmotivated , wholly nounaggregate , aggregation , all , amount , assemblage , assembly , being , big picture , toàn thân , bulk , coherence , collectivity , combination , complex , ensemble , entirety , entity , everything , fullness , gross , hook line & sinker , integral , jackpot * , linkage , lock stock và barrel , lot , lump , oneness , organism , organization , piece , quantity , quantum , result , sum , summation , sum total , supply , system , the works , totality , unit , unity , whole ball of wax , whole enchiladomain authority , whole nine yards , whole shebang , total , absolute , analysis , complete , cured , entire , entirely , fit , fixed , full , gestalt , hale , healthy , intact , integer , integrality , integrity , macrocosm , one , perfect , plenitude , plenum , sound , synthesis , thorough , totally , unbroken , uncut , undamaged , undivided , unhurt , unimpaired , uninjured , unscathed , wholeness

Từ trái nghĩa

adjectivefractional , incomplete , part , partial , broken , deficient , imperfect , insufficient , hurt , impaired , siông chồng , unhealthy nounpart , disintegration , fraction , portion Kỹ thuật bình thường, Tham khảo tầm thường, Thông dụng, Toán thù & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh,

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *