Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Nugget là gì

Besides melodrama and dime-store romance, the novel is studded with nuggets of politically instructive sầu detail.
The presentation invites the reader to dip in for nuggets of information as they follow their own trains of thought and as they require specific information.
Quantitative retìm kiếm counts discrete things that are already known; it uses a positivist notion of truth (nuggets of truth are dug out of the melting pot of life).
Of course, we can all pull out nuggets of information to lớn satisfy our own particular prejudices, even from the minutes of evidence.
The rest of us are fortunate in not having to lớn follow hyên ổn in every detail—we can pick out the nuggets that appeal lớn us.
I shall look carefully khổng lồ see the nuggets in print & will hope that they will satisfy me and my friends.
I believe that a few little nuggets in the legislation are sufficiently specific lớn be worth singling out for praise.
Các cách nhìn của những ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Conservative Là Gì, Chủ Nghĩa Bảo Thủ Tại Hoa Kỳ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *