Năm 1958 bằng hữu Nông Đức Mạnh ban đầu tmê mệt gia bí quyết mạng. Từ năm 1958 mang đến năm 1961 học tập ngôi trường Trung cấp cho Nông lâm Trung ương Hà Nội Thủ Đô.

Bạn đang xem: Please wait

Từ 1964 - 1966 là nghệ thuật viên điều tra quy hoạch rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn, Đội phó đội khai quật mộc Bạch Thông.

Từ 1966 - 1971 bạn bè là sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lêningrat (Liên Xô). Sau lúc giỏi nghiệp về nước, bạn hữu được cắt cử duy trì chức Phó Ban tkhô hanh tra Ty Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái tự 1972 - 1973.

Từ năm 1973 - 1974 bạn bè được bổ nhiệm làm Giám đốc Lâm trường Phụ Lương (tỉnh Bắc Thái).

Từ 1974 - 1976 bằng hữu là học viên trường Đảng thời thượng Nguyễn Ái Quốc (ni là Học viện Chính trị - Hành chủ yếu giang sơn Hồ Chí Minh).

Từ năm 1976 - 1980 là Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ty Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm shop thành lập lâm nghiệp, kế tiếp là Trưởng Ty Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái. Từ năm 1980 mang lại năm 1983 được bầu là Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1984 mang đến tháng 10/1986 bè bạn được bầu giữ lại chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giấc Bắc Thái.

Tháng 11/1986, bè bạn là Bí tlỗi Tỉnh uỷ Bắc Thái.

Xem thêm:

Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ S lần đồ vật VI của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm cho Uỷ viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3/1989 tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần sản phẩm công nghệ 6 (khoá VI) bạn hữu được thai làm cho Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 8/1989 bè bạn được cắt cử có tác dụng Trưởng ban Dân tộc Trung ương. Tháng 11/1989, đồng minh được bầu bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VIII và được thai làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tháng 6/1991 tại Đại hội đại biểu Việt Nam lần lắp thêm VII của Đảng, bạn hữu Nông Đức Mạnh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương với Uỷ viên Bộ Chính trị. Tháng 9/1992 bạn hữu được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá IX.

Tháng 6/1996 trên Đại hội đại biểu đất nước hình chữ S lần sản phẩm VIII của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được thai lại có tác dụng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị. Tháng 9/1997 bè bạn được thai lại làm Chủ tịch Quốc hội khoá X. Tháng 1/1998, bạn hữu được bầu làm Uỷ viên Thường vụ Sở Chính trị.

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu cả nước lần vật dụng IX của Đảng, bạn bè Nông Đức Mạnh được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị cùng được thai có tác dụng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/2006, trên Đại hội đại biểu VN lần vật dụng X của Đảng, bè bạn Nông Đức Mạnh được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *