She said the next day was the anniversary of my great-grandmother’s death, và she was going to lớn burn the documents.

Bạn đang xem: Ngày giỗ tiếng anh là gì


Vào ngày giỗ lắp thêm 100 của Carl Zeiss mon 1hai năm 1988, Xưởng Zeiss lịch sử vẻ vang (khoảng tầm 1860) được mở cửa như thể 1 phần của Volkhaus sát đó.
On the occasion of the 100th anniversary of the death of Carl Zeiss in December 1988, the historical Zeiss-Workcửa hàng (circa 1860) was opened as part of the Optical Museum in the neighboured Volkshaus.
Tuy nhiên, tôi vẫn không có thời cơ nhằm đi đền rồng thờ vào ngày giỗ của bà nội, vị tôi sống nghỉ ngơi Bồ Đào Nha cùng tham dự Đền Thờ Madrid Spain.
I did not have sầu the opportunity khổng lồ go to lớn the temple on the exact anniversary of my grandmother’s death, however, because I lived in Portugal và attended the Madrid Spain Temple.
Đầu trong năm này, Isabela A., 16 tuổi, ở Vila Velha, Espírilớn Sanlớn, Brazil, đi với mẹ cùng chị của bản thân mình mang đến thường thờ; ngày cuối cùng của chuyến hành trình là ngày giỗ đầu của bà nước ngoài của em.

Xem thêm:


Earlier this year, Isabela A., age 16, of Vila Velha, Espírito lớn Sankhổng lồ, Brazil, traveled with her mother & sister to lớn the temple; the last day of the trip was the one-year anniversary of her grandmother’s death.
Thường thì tiếng gõ cửa ngõ bất ngờ của ông đã được đáp ứng với một khuôn mặt đẫm lệ của một tín đồ nói những lời nlỗi sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của đàn bà bọn chúng tôi?”
Often his unexpected knoông chồng on a door has been met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Năm 2003, ông Nguyễn Vnạp năng lượng Lía bị phán quyết tía năm phạm nhân vày vẫn kỷ niệm ngày giỗ giáo nhà Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phụ Sổ, tín đồ ko bao giờ trsống về sau thời điểm đi chạm chán những thay mặt của đảng cộng sản vào năm 1947.
In 2003, Nguyen Van Lia was sentenced khổng lồ three years in prison for commemorating the anniversary of the death of the Hoa Hao Buddhist founder, Huynh Phu So, who had never returned from a meeting with communist representatives in 1947.
Bà bị cnóng khẩu sau một cơn bất chợt quỵ vào ngày 30 tháng 7 năm 1714, cũng là ngày giỗ của hoàng tử Gloucester, cùng theo lời khuim của Hội đồng Cơ mật trao nhân viên của quỹ văn uống phòng để Whig quý tộc Charles Talbot, Đệ Nhất Công tước xứ đọng Shrewsbury.
She was rendered unable to speak by a stroke on 30 July 1714, the anniversary of Gloucester"s death, and on the advice of the Privy Council handed the treasurer"s staff of office to lớn Whig grandee Charles Talbot, 1st Duke of Shrewsbury.
Trong các thập niên, ông đang làm điều nhưng ông dường như không dự tính có tác dụng trước đó, theo đúng phần đông thúc giục của Thánh Linch để cho thăm một người nào đó và rồi nghe đầy đủ lời như: “Làm sao anh biết được bây giờ là ngày giỗ của con gái chúng tôi?”
For decades he has taken the long way home, following promptings of the Spirit to arrive on someone’s doorstep and then hear words such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *