the difference between the interest that a ngân hàng pays to lớn people with money in the ngân hàng & the interest received from people borrowing money:

Bạn đang xem: Net interest income là gì

the net interest margin rises/falls The bank"s net interest margin, a key measure of loan profitability, rose khổng lồ 4.61% from 4.52%.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition to lớn parents and children

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sword Là Gì, Nghĩa Của Từ Sword, Nghĩa Của Từ Sword

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *