Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Masonry là gì

Most of the original windows of the abbey have been filled with masonry, so lighting conditions in the interior can be difficult.
In the building, however, the projecting bookcase & light reflecting paintings render the masonry wall porous, even transparent.
They were fabricated out of masonry & sometimes out of wood, and contractually were the builder"s responsibility.
These reflect the diversity of current masonry construction practice while being united by the màn chơi of architectural unique attained.
Eventually, it is reduced khổng lồ "shattered" masonry (40), lying between the paws of the implacable sphinx.
However, this architectural language remains, lượt thích traditional masonry construction, firmly based on the expression of mass, weight or (apparent) absence of weight.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " All Rights Reserved Là Gì ? Hiểu Đúng Để Bảo Vệ Bản Quyền Sáng Tạo Của Bạn

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *