Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Mantis là gì

In a small number of species the larvae are predators và live in the egg cocoons of spiders, praying mantis, or the nests of locusts.
She is described in the book as thin as a praying mantis from dieting, & her flesh like white babé.
Varying in form size from three to lớn 10 feet, they include dragonflies, grasshoppers, praying mantis, beetles, and butterflies.
Crustaceans (including prawns, crabs, and mantis shrimps) và molluscs (predominantly cephalopods but also bivalves and gastropods) constitute secondary food sources.
The carapace of mantis shrimp covers only the rear part of the head and the first four segments of the thorax.
The mantis ear, located in the midline between the metathoracic (third) legs, comprises two tympana within an auditory chamber that enhances sensitivity.
It may also give sầu mantis shrimp information about the kích thước of the tide, which is important khổng lồ species living in shallow water near the shore.
Các ý kiến của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *