khiễng·sự đi khập khiễng·lê·bủng·cất cánh rề rề·chạy ì ạch·cà nhắc·khập khiễng·lả lướt·ngranh ngoẹo·thiếu hụt khí lực·tật đi khập khiễng·ẻo lả
Người nó hoàn toàn mượt nhũn Lúc tôi bế nó lên, với tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã làm được chứng thực.

Bạn đang xem: Limp là gì


Lời lôi kéo kia rất có thể giúp chúng ta xem xét lại sự thờ phượng cùng những điều bản thân đặt ưu tiên vào cuộc sống.
I"m the person that"s gonmãng cầu cut your dichồng off and glue it to lớn your forehead... so you look like a limp-diông chồng unicorn.
The face of Mr. Cuss was angry and resolute, but his costume was defective sầu, a sort of limp White kilt that could only have passed muster in Greece.
Bộ khía cạnh của ông người khó chịu cùng nhất quyết, nhưng phục trang của chính bản thân mình bị lỗi, một loại kilt trắng khập khiễng cơ mà chỉ có thể trải qua tập đúng theo sống Hy Lạp.
The same use of the word “limping” is found at 1 Kings 18:26 to lớn describe the dance of the Baal prophets.
Chữ “đi giẹo” cũng rất được cần sử dụng cùng với chân thành và ý nghĩa này ngơi nghỉ I Các Vua 18:26 để diễn đạt điệu múa của các tiên tri Ba-anh.
The Mullany crew then succeeded in lighting off one boiler, and Mullany limped off on one shaft for Pearl Harbor và San Francisteo, arriving 29 May.
Thủy thủ của Mullany thành công trong vấn đề đốt được một nồi hơi, và nhỏ tàu di đưa với cùng 1 trục chân vịt tảo trờ về Trân Châu Cảng rồi đi San Francisteo, mang lại vị trí vào trong ngày 29 mon 5.

Xem thêm:


If a Bible student is trying khổng lồ ‘limp upon two different opinions,’ assist him to lớn recognize the danger in doing so. —1 Ki. 18:21.
Nếu một fan học Kinh-thánh vậy “đi giẹo nhị bên”, hãy giúp bạn đó nhận ra là có tác dụng như vậy siêu nguy hiểm (I Các Vua 18:21).
31 And the sun rose upon him as soon as he passed by Pe·nuʹel,* but he was limping because of his hip.
His parents worked long hours & Piazzolla soon learned to lớn take care of himself on the streets despite having a limp.
Cha mẹ ông làm việc các giờ và cho nên Piazzolla mau chóng học tập biện pháp tự chăm sóc bản thân trê tuyến phố phố mặc dù bao gồm tật đi khập khiễng.
Finally, three British cruisers tracked down và attacked the Graf Spee, causing loss of life và forcing the ship khổng lồ limp into lớn the Uruguayan harbor of Montevideo clip for repairs.
Cuối cùng, cha tuần dương hạm của Anh Quốc đuổi kịp cùng tấn công mẫu Graf Spee, gây thiệt hại mạng sống với khiến chiến hàm nên chạy ì ạch vào hải cảng Montevideo của xứ Uruguay nhằm thay thế sửa chữa.
As those people thronged, Elijah approached them and spoke: “How long will you be limping upon two different opinions?
Khi gần như bạn đang tụ hội đông đủ, bên tiên tri Ê-li tiến mang lại ngay gần bọn họ và nói: “Các ngươi đi giẹo phía 2 bên cho tới chừng nào?
And if a sheep is limping or isolating himself from the rest of the floông chồng, the elder needs to lớn vày something to lớn help.”
Và giả dụ cừu bị què hoặc từ cô lập hóa với những chiên không giống vào bè bạn thì người trưởng lão buộc phải làm nào đấy nhằm cứu vãn chữa”.
And I spent every moment I could out at that flying school, way out of my comfort zone, all these young guys that wanted to be Qantas pilots, you know, and little old hop- along me in first my plaster cast, and then my steel brace, my baggy overalls, my bag of medication và catheters and my limp, & they used to look at me và think,
Tôi tận dụng từng khohình ảnh xung khắc ra ngôi trường dạy dỗ bay đó chỗ nhưng quá thoát ra khỏi phạm vi tôi Cảm Xúc dễ chịu toàn bộ rất nhiều cậu trai tphải chăng này số đông hy vọng biến đổi phi công mang lại hãng Qantas, bạn biết rồi đấy, với các lắp thêm treo trên bạn, trước tiên là lớp băng đánh giá quanh khung người rồi form niềng bằng thép, bộ áo ngay tắp lự quần thùng thình túi dung dịch và cỗ thông tiểu và cả tướng mạo đi cà nhắc, Họ từng nhìn tôi và cho rằng,
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *