lớn not punish someone who has committed a crime or done something wrong, or khổng lồ not punish them severely:

Bạn đang xem: Let off là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Glee Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Glee, Huph Glee Club

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp Cửa Hàng chúng tôi nâng cao trải đời về Từ Điển clinkerhq.com của chúng ta. Đóng Làm bài điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *