sự vui mừng·làm vui mừng·làm cho vui sướng·sự hân hoan·sự vui sướng·vui mừng·vui sướng·hoan

*

*

Jehovah’s Witnesses have found it a source of joy to help responsive individuals, though realizing that few from aý muốn mankind will take the road to lớn life.

Bạn đang xem: Joy là gì


Nhân Chứng Giê-hô-va cảm giác vui mừng lúc hỗ trợ những người dân hưởng ứng, cho dù bọn họ biết rằng chỉ ít người trong khoảng trái đất vẫn lựa chọn mang tuyến đường dẫn tới sự sinh sống.
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you vì that this tested unique of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“Hỡi đồng đội, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt mang đến đến anh em như là vấn đề vui-mừng trọn-vẹn, vì hiểu được sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục” (GIA-CƠ 1:2, 3).
So the man who fled down the mountain that night trembled not with joy but with a stark, primordial fear.
Vậy bạn lũ ông vẫn bỏ chạy xuống núi tối đó run rẩy không phải là vì vui sướng mà do gốc rễ khiếp sợ, đờ dẫn.
Hãy đừng quên sự vui mừng là phđộ ẩm hóa học đến từ Đức Chúa Ttránh cùng là một tinh vi của bông trái thần khí (Ga-la-ti 5:22).
(Hebrews 13:7) Happily, most congregations have sầu a fine, cooperative sầu spirit, & it is a joy for elders khổng lồ work with them.
(Hê-bơ-rơ 13:7). Vui mừng nỗ lực, phần nhiều các hội-thánh đều phải sở hữu một lòng tin tốt, biết hợp tác ký kết và các trưởng lão lấy làm vui vẻ mà lại làm việc phổ biến với hội-thánh.
Obeying them brings us a measure of joy and satisfaction that we could never find elsewhere in this troubled world.
Vâng duy trì phần đa điều rnạp năng lượng của Đức Chúa Trời mang lại sự thỏa nguyện sâu xa với nụ cười thật sự mà họ không lúc nào hoàn toàn có thể search thấy được sống bất kể nơi đâu vào trái đất lếu láo loạn này.
But I also felt joy because as a result of their courage & zeal, so many people learned the truth & came to lớn know our loving Father.” —Colette, Netherlands.
Nhưng tôi cũng cảm thấy vui bởi vì nhờ sự kiêu dũng và nóng sắng của họ nhưng đa số người đang học lẽ thiệt với biết về Cha yêu thương của bọn chúng ta”.—Colette, Hà Lan.
My wife & I have the joy of helping our three children to lớn develop a cthua friendship with Jehovah.
Nếu họ trông cậy vào trần gian và theo đúng điều trần thế bảo bản thân làm nhằm dành được hạnh phúc,27 thì họ sẽ không khi nào hiểu rằng niềm vui.

Xem thêm: Phòng Tiếp Khách Tiếng Anh Là Gì, Tiếp Khách Tiếng Anh Là Gì


6:8) Keep on doing his will, và you will experience the love, joy, và sense of security that come from viewing Jehovah as your Father.
Bạn hoàn toàn có thể tất cả quánh ân tuyệt vời là “bước đi” cùng với Đức Chúa Ttránh sống thọ (Mi 6:8). Vậy, hãy thường xuyên tuân theo ý ước ao của Ngài.
(Psalm 148:12, 13) Compared with the positions and rewards that the world offers, a career in full-time service to Jehovah is without doubt the surest way lớn a life of joy and contentment.
(Thi-thiên 148:12, 13) So với vị thế với phần ttận hưởng mà lại trần thế này cung hiến, công việc phụng sự Đức Giê-hô-va trọn thời gian chắc chắn là mặt đường lối bảo đảm độc nhất để sở hữu được cuộc sống hạnh phúc cùng thỏa mãn.
If each one strives lớn focus on the good qualities và efforts of the other, the marriage will be a source of joy & refreshment.
Nếu mỗi cá nhân cố gắng nỗ lực chăm chú mang lại những đức tính giỏi cùng đầy đủ cố gắng của tín đồ kia, hôn nhân gia đình sẽ là 1 mối cung cấp đưa về niềm vui với sự mặc sức.
(Acts 20:35) As they imitate Jehovah God, the generous “happy God,” who provides the truth khổng lồ others, the new missionaries will be able to maintain their own joy. —1 Timothy 1:11.
(Công-vụ 20:35) khi cầm cố noi gương Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh phúc” giỏi ban phước và luôn cung ứng lẽ thiệt cho những người khác, những giáo sĩ bắt đầu này sẽ giữ được niềm vui của bao gồm bọn họ.—1 Ti-mô-thê 1:11.
Explains James 1:2, 3: “Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you vì that this tested chất lượng of your faith works out endurance.”
Gia-cơ 1:2, 3 giải thích: “Hỡi bạn bè, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến mang lại bạn bè nlỗi là vấn đề vui-mừng trọn-vẹn, vì hiểu được sự thử-thách đức-tin bằng hữu sanh ra sự nhịn-nhục”.
Would the pianist feel the joy of mastering an intricate sonata without the painstaking hours of practice?
Người đánh dương nuốm sẽ cảm thấy vui khi thi đấu thông thạo một bản nhạc phức tạp ví như không tồn tại phần đông tiếng thực tập siêng năng không?
That, in turn, protects us from feelings of entitlement, envy, & resentment, which would alienate people from us & rob us of joy in life.
Thái độ này đảm bảo an toàn họ khỏi khuynh hướng ích kỷ, tị ghen hoặc ân oán giận, là gần như cảm xúc làm người không giống xa lánh mình và chiếm đi niềm vui trong cuộc sống.
No doubt, using God’s Word to help others to lớn improve their lives is a source of satisfaction và joy.
Chắc chắn, khi dùng Lời Đức Chúa Ttránh sẽ giúp đỡ tín đồ không giống nâng cao đời sống, họ cảm nghiệm được niềm vui cùng sự thỏa lòng*.
I remember the joy which filled our hearts; we all broke out in songs and praising, và tears ran down the cheeks of many Saints.
Tôi còn lưu giữ niềm vui tràn trề lòng chúng tôi. Tất cả công ty chúng tôi tự dưng đựng cao giờ đồng hồ hát và ngợi khen Thượng Đế, và nhiều Thánh Hữu đang khóc.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *