Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nghĩa của từ jam

*
*
*

jam
*

jam /dʤæm/ danh từ mứtreal jam (trường đoản cú lóng) điều thích chí, điều hết sức trúc vị danh từ sự kẹp chặt, sự ép chặt sự ấn vào, sự tọng vào, sự nhồi nhét đám đông chi chít, chỗ đông người tắc nghẽntraffic jam: đường tắc nghẽn; giao thông tắc nghẽn sự mắc kẹt, sự kẹt (máy...) (thông tục) tình hình khó khăn, tình thay khó khăn xử, thực trạng bế tắc (raddiô) nhiễu (lúc thu) ngoại rượu cồn từ ép chặt, kẹp chặtkhổng lồ jam one"s finger in the door: kẹp ngón tay ngơi nghỉ cửa ((thường) + into) ấn vào, tọng vào, nhồi nhét, nhồi chặt làm cho ùn tắc (mặt đường xá...) (kỹ thuật) có tác dụng mắc kẹt, kẹt chặt, hãm kẹt lại; chêm, chènto lớn jam the brake: hãm kẹt pkhô nóng lại (raddiô) phá, làm cho nhiễu (một chương trình phạt thanh, làn sóng...) nội cồn từ bị chêm chặt, mắc kẹt, kẹt chặt (thành phần đồ vật...) bị nén chặt, bị xếp chật ních, bị nhồi chặt (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (tự lóng) ứng tác, ứng tấu (nhạc ja)
bị tắcchènépkhiến nhiễukẹtcard jam: kẹt bìathẻ jam: sự kẹt bìa (đục lỗ)thẻ jam: sự kẹt thẻjam signal: tín kiệu báo kẹtpaper jam: kẹt giấypaper jam: sự kẹt giấytraffic jam: kẹt xecó tác dụng kẹtlàm cho nhiễunénngàmnhiễujam signal: dấu hiệu nhiễumắc kẹtphá rốisự chẹnsự kẹtcard jam: sự kẹt bìa (đục lỗ)card jam: sự kẹt thẻpaper jam: sự kẹt giấyLĩnh vực: xây dựngkèm chặtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhkẹt (cứng)Lĩnh vực: chất hóa học & thứ liệumiếtice jambăng chất đốngice jamgò băngjam nutđai ốc hãmjam nutđai ốc siếtjam nutđai ốc trường đoản cú hãmjam signaltín hiện tại nghẽnjam signalbộc lộ nghẽn tắcjam signalbiểu hiện tắcjam tightxiết chặt đai ốcjam weldmọt hàn đối đầuroad jamnơi mặt đường giao nhauroad jamsự ùn tắc đườngroad jamsự ùn tắc giao thôngtraffic jatruyền tai tắc giao thôngtraffic jamsự nghẽn giao thôngtraffic jamsự tắc giao thôngtraffic jamsự ùn tắc giao thôngtraffic jamsự ùn tắc giao thôngmứt dẻofruit jam: mứt dẻo quảmixed jam: mứt dẻo tất cả hổn hợp quảone fruit jam: mứt dẻo một nhiều loại quảlog jamsự bế tỏalog jamsự chặn giữmoney for jamlàm cho chơi nạp năng lượng thậtmoney for jamchi phí dễ dàng tìm o sự chèn, sự ngàm § ice jam : băng chất đống
*

Xem thêm:

*

*

jam

Từ điển Collocation

jam noun

ADJ. home-made | plum, strawberry, etc.

QUANT. dollop | jar, pot

VERB + JAM make | spread (sth with) She spread the toast thinly with raspberry jam.

JAM + NOUN jar | doughnut, sandwich, sponge, tart

PHRASES bread and jam > Special page at FOOD

Từ điển WordNet


n.

preserve sầu of crushed fruit

v.

push down forcibly

The driver jammed the brake pedal khổng lồ the floor

get stuck & immobilized

the mechanism jammed


English Slang Dictionary

1. tuy nhiên, cut, traông chồng 2. the sweet stuff - like honey 3. slam dunk in basketball 4. cocaine 5. lớn loông chồng up, like when a bullet gets caught up in the chamber of a gun the gun jams 6. khổng lồ injure, to lớn damage by striking or crushing 7. to sniff cocaine 8. to lớn have sexual intercourse

English Idioms Dictionary

play jazz, practise music in a small group After the concert, a few musicians started khổng lồ jam.

File Extension Dictionary

Image MicroproseJamTracker Music ModuleJoaquim-Andrew-Mats Message Base ProposalFTN Software Jam MessagebaseE-mail

English Synonym and Antonym Dictionary

jams|jammed|jammingsyn.: cram crowd crush heap jelly load marmalade press push squeeze stuff
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *