Constant criticism, yelling, & name-calling with humiliating terms lượt thích “stupid” or “idiot” will only irritate them.—Ephesians 6:4.

Bạn đang xem: Irritating là gì


clinkerhq.comệc thời gian nào thì cũng chỉ trích, la hét và nguyền rủa bởi phần đông lời nhục mạ nlỗi “đồ ngu”, “thiết bị ngốc” chỉ làm bọn chúng giận hờn nhưng mà thôi (Ê-phê-sô 6:4).
Where different-language congregations are assigned khổng lồ preach in the same area, the serclinkerhq.comce overseers should communicate with each other so as to lớn avoid irritating people in the neighborhood unnecessarily.
Nếu hội thánh giờ đồng hồ quốc tế được hướng đẫn rao giảng trong thuộc Quanh Vùng, thì các giám thị công tác làm clinkerhq.comệc phải hợp tác chặt chẽ hầu tránh vấn đề khiến cạnh tranh chịu cho người ta một phương pháp không cần thiết.
In an irritated voice, they said, "You"ve given us a machine that works only in English, so we had lớn teach ourselves English in order to lớn use it."
Với một chút bực bội vào tiếng nói, mấy em trả lời: "Thầy gửi mang lại tụi em một cái sản phẩm chỉ toàn giờ Anh, bắt buộc tụi em đề xuất dạy nhau tiếng Anh nhằm cần sử dụng được nó."
(1 Corinthians 1:11, 12) Barnes points out: “The word here used is opposed khổng lồ haste: to passionate expressions & thoughts, và to lớn irritability.
(1 Cô-rinh-đánh 1:11, 12) Ông Barnes nêu ra điểm sau: “Từ được dùng tại đây trái nghĩa cùng với hấp tấp, với hầu hết lưu ý đến và khẩu ca nóng nảy, cùng sự bực tức.
An analysis of Spinosauridae by Arden and colleagues (2018) named the clade Spinosaurini and defined it as all spinosaurids closer to Spinosaurus aegyptiacus than to Irritator challengeri or Oxalaia quilombensis; it also found Siamosaurus suteethorni và Icthyovenator laosensis lớn be members of the Spinosaurinae.
Một so sánh về Spinosauridae của Arden với các đồng nghiệp (2018) vẫn clinkerhq.comết tên mang đến dòng Spinosaurini với có mang nó là toàn bộ những spinosaurid ngay sát với Spinosaurus aegyptiacus rộng là Irritator challengeri hoặc Oxalaia quilombensis; chúng ta cũng tìm ra Siamosaurus suteethorni với Icthyovenator laosensis là thành clinkerhq.comên của mình Spinosaurinae.
She was a little irritated, saying that she had eight daughters to care for and did not have any time to spare.
Bà có vẻ hơi bực bội cùng nói với Shop chúng tôi rằng bà nên nuôi cho tám đứa phụ nữ cần không có thời hạn thong thả.
Ephesians 6:4: “Do not be irritating your children, but go on bringing them up in the discipline and mental-regulating of Jehovah.”
Ê-phê-sô 6:4: “Chớ chọc đến con-mẫu bản thân giận-dữ, hãy sử dụng sự sửa-pphân tử khuyên-bảo của Chúa nhưng nuôi-nấng chúng nó”.
We can also avoid simultaneous coverage of the same area by two or more publishers, something that could irritate the householders.
Chúng ta cũng tránh clinkerhq.comệc hai đội tốt nhiều hơn cùng rao giảng vào một khoanh vùng, vày điều đó có thể khiến cho gia chủ bực mình.

Xem thêm:


Anecdotal reports indicate that this has some benefits; it may result in increased growth, lower irritability, improved sociability, less self-injurious behaclinkerhq.comour, less tactile defensiveness, fewer infections, more muscle tone, less photosensiticlinkerhq.comty and fewer autistic behaclinkerhq.comours.
Các report giai thoại cho rằng điều này có một số trong những lợi ích; nó có thể dẫn cho lớn mạnh, bớt khó khăn chịu, nâng cấp tính làng hội, ít hành động từ bỏ khiến tổn thương thơm, không nhiều phòng vệ xúc giác, ít lây truyền , các cơ bắp rộng, không nhiều nhạy bén tia nắng cùng ít hơn hành động từ kỷ.
Type 1"s extreme highs are known as manic episodes, and they can make a person range from feeling irritable to lớn inclinkerhq.comncible.
Giai đoạn phấn khởi tột cùng của Loại 1 được gọi là các quy trình tiến độ hưng cảm, và chúng hoàn toàn có thể khiến cho một người cảm giác từ khó chịu tới vô hình.
However, for some people, these cleansers may irritate the skin and often provoke allergic responses.
Tuy nhiên, đối với một trong những tín đồ, sữa rửa phương diện này rất có thể khiến kích ứng da với hay gây phản nghịch ứng dị ứng.
The hot smoke injures or kills by a combination of thermal damage, poisoning & pulmonary irritation and swelling, caused by carbon monoxide, cyanide and other combustion products.
Khói nóng làm nạn nhân bị thương thơm hoặc bị thịt chết vày sự phối hợp của tổn định thương nhiệt độ, ngộ độc cùng kích thích phổi cùng sưng lên, gây ra bởi carbon monoxit, cyanide cùng các sản phẩm đốt khác.
Depending on where you live sầu và the effort put forth by the institutions that you khuyến mãi with, it could range anywhere from being of no effect to mildly irritating to lớn very difficult, especially in the first few weeks after January 1, 2000.
Tùy nơi chúng ta sinh sống với nỗ lực của các cơ sở nhưng bạn thanh toán giao dịch, vấn đề này hoàn toàn có thể ko tác động cho các bạn một chút nào hoặc khá gây khó chịu hoặc tạo ra không hề ít khó khăn, duy nhất là vào vài ba tuần đầu sau ngày 1 mon 1, 2000.
You may admit that in the past you had a personality trait that caused irritation to lớn others and even hindered your spiritual progress.
Có lẽ bạn xác nhận rằng trong quá khđọng các bạn bao gồm một tính tình khiến cho tất cả những người không giống bực mình hoặc trong cả ngăn trở sự tiến bộ về thiêng liêng của chúng ta.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *