2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Tính từ2.3 Ngoại động từ2.4 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Hóa học tập và thiết bị liệu3.3 Tân oán và tin3.4 Xây dựng3.5 Y học3.6 Điện3.7 Kỹ thuật chung3.8 Địa chất4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /aɪən /

Thông dụng

Danh từ

Sắt Chất Fe (thuốc bổ) Đồ sắt, vật dụng bằng sắt Bàn là, bàn ủi ( số nhiều) xiềng, bàn đạp (ngựa); mẫu giá chỉ (nhằm nắn chân vẹo...)to be in ironsbị khoá tay; bị xiềng xích (từ lóng) súng lục

Tính từ

Bằng Fe Cứng cỏi, sắt đáan iron willý chí Fe đáan iron constitutionthể hóa học rắn chắc

Ngoại động từ

Tra Fe vào; quấn sắt Xiềng xích Là ủi (quần áo...)

Cấu trúc từ

to have many irons in the firecó nhiều bài toán vào một lúcCó những mưu lắm kế lớn strike while the iron is hotko để lỡ mất cơ hội, ko nhằm mai sau vấn đề gì rất có thể làm từ bây giờ an iron fist in a velvet glovetrái đấm Fe quấn nhung (nghĩa bóng) lớn iron outgiải quyết (trở ngại, sự việc...)

Hình thái từ

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Sắt, thép, gang, sản phẩm kim khí, bàn là

Sắt, thnghiền, gang, hàng kyên ổn khí, bàn là

Hóa học tập & đồ dùng liệu

vật dụng bởi sắt

Toán thù và tin

vật dụng bởi sắt

Xây dựng

bởi sắtiron aggregatescốt liệu bởi sắtiron hutcông trường bởi sắtiron scaffoldgiàn giáo bằng sắtiron stairs uplan can bằng sắtiron tiethành giằng bởi sắt

Y học

Fe (ngulặng tố hóa học, ký kết hiệu Fe)

Điện

Fe

Kỹ thuật bình thường

bàn là quấn sắt đồ vật sắt con đường sắtdead ironcầu cân con đường sắtstrap ironcầu cân nặng đường sắt là (quần áo) mỏ hàn mỏ hàn đồng mỏ hàn vảy Fe sắt rèn

Địa chất

sắt (Fe)

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveadamant , adamantine , cruel , dense , ferric , ferrous , firm , heavy , immovable , implacable , indomitable , inexorable , insensible , obdurate , relentless , rigid , robust , steel , steely , svào , stubborn , thichồng , unbending , unyielding , able-bodied , red-blooded , strapping , sturdy , vigorous , vital , brassbound , die-hard , gryên , incompliant , inflexible , intransigent , remorseless , unbendable , uncompliant , uncompromising , unrelenting , appliance , chalybeate , ferriferous , ferruginous , fetter , firmness , golf club , handcuffs , hard , hardy , harpoon , manacles , metal , pig , press , shackles , tough , wrought nouncast , coke , pig , bond , chain , cuffs , fetter , handcuffs , leg irons , manacles , shackles , handcuff , hobble , manacle , restraint , shackle , anneal , billet , carbon , cast iron , fagot , ferrous , forge , founder , foundry , hematite , ironbound , ironmaster , ironmonger , ironmongery , ironsmith , ironware , irony , larget , limonite , magnetite , malleable , manganese , metallurgist , metallurgy , ore , pig iron , pyrite , pyrites , shadrach , siderite , siderognost , siderotechny , siderurgical , siderurgy , smelt , smeltery , speiss , spiegel iron. associatedwords: ferriferous , wrought iron verbmangle

Từ trái nghĩa

adjectiveflexible , soft , weak
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *