FVDP-English-mister-bản đồ.cometnamese-Dictionary Và 8 bản dịch khác.

Bạn đang xem: Indefinitely là gì

tin tức chi tiết được ẩn nhằm trông nthêm gọn

Đang xem: Indefinitely là gì

không dứt khoát · giới hạn max · ko hạn định · không cụ thể · mơ hồ nước · từ bỏ phãn hữu · vô vàn · ko xác minh tính không hoàn thành khoát · tính giới hạn max · tính không hạn định · tính ko cụ thể · tính bự mờJehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the sons of Ammon lượt thích Gomorrah, a Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the sons of Amtháng like Gomorrah, a place possessed by nettles, and a salternative text pit, và a desolate waste, even to time indefinite .” Nhưng trường hợp chúa thượng giết mổ hắn bằng cách khác… thì thần sẽ chảy đi trong ánh nắng, và ko lúc nào đổi thay Linc Trúc được nữa jw2019 jw2019 The One making His beautiful arm go at the right h& of Moses; the One splitting the waters The One making His beautiful arm go at the right hand of Moses; the One splitting the waters from before them in order to make an indefinitely lasting name for his own self; the One making them walk through the surging waters so that, like a horse in the wilderness, they did not stumble? making them walk through the surging waters so that, lượt thích a horse in the wilderness, they did not stumble? Psalm 119:152, as addressed to lớn God, proves lớn be true: Psalm 119:152, as addressed to God, proves khổng lồ be true: “Long ago I have known some of your reminders, for lớn time indefinite you have sầu founded them.” Despite this, the King determined never khổng lồ Despite this, the King determined never lớn recognize American independence & to ravage the colonies indefinitely , or until they pleaded khổng lồ return to the yoke of the Crown. Says Isaiah 26:4: “Trust in Says Isaiah 26:4: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rock of times indefinite .” More than that, their resolve to lớn remain faithful servants of the Supreme Sovereign of the universe, Jehovah, must have deepened as More than that, their resolve sầu to lớn remain faithful servants of the Supreme Sovereign of the universe, Jehovah, must have deepened as they five sầu times thanh lịch the refrain “for his loclinkerhq.comng-kindness is to lớn time indefinite .” —Psalm 118:1-4, 29. Even time indefinite he has put in their heart, that mankind may never find out the work that the true God has made from the start to the finish.” that the true God has made from the start to lớn the finish.” Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “Trust in Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rochồng of times indefinite .” Your kingship is a kingship for all times indefinite , & your dominion is throughout all successive sầu generations.” (1 Corinthians 15:23, (1 Corinthians 15:23, 52) None of them are raised “khổng lồ reproaches and lớn indefinitely lasting abhorrence” foretold at Daniel 12:2. Cậu chỉ chăm sóc tới các chiện xấu trong khi clinkerhq.comệc cậu đề xuất làm là vứt lại wá khđọng và phát triển phía đằng trước jw2019 jw2019 These prophecies, recorded in Daniel chapters 2, 7, 8, & Da 10-12, These prophecies, recorded in Daniel chapters 2, 7, 8, and Da 10-12, assured faithful Jews that, eventually, Daclinkerhq.comd’s throne truly would “become one firmly established to time indefinite .”

God is your throne khổng lồ time indefinite , even forever; the scepter of your kingship is a scepter of uprightness. Lý ra nên cám ơn Chúa nhưng … tuy thế kia chưa hẳn là thứ nhất của mình Để ý đến jw2019 jw2019 Also, it seems that the sale & repurchase of l& applied only khổng lồ property within the cities, since “the field of pasture ground of their cities” was Also, it seems that the sale & repurchase of lvà applied only to property within the cities, since “the field of pasture ground of their cities” was not khổng lồ be sold because it was “a possession to time indefinite for them.” —Leclinkerhq.coms.comticus 25:32, 34.

Xem thêm:

Jehovah has sworn (& he Jehovah has sworn (& he will feel no regret): ‘You are a priest lớn time indefinite according to the manner of Melchizedek!’” Daclinkerhq.coms.comd, ví như bà bầu đề nghị nghe đông đảo lời này nữa, có lẽ rằng bà mẹ yêu cầu chút ít vodka jw2019 jw2019 After complaints about a laông chồng of features After complaints about a laông xã of features for the price, the Nexus Q was shelved indefinitely ; Google said it needed time khổng lồ make the hàng hóa “even better”. Because it was impossible lớn hold subsequent Because it was impossible lớn hold subsequent elections khổng lồ represent constituencies in mainland China, representatives elected in 1947-48 held these seats ” indefinitely .” Anh hãy nói cùng với cha mẹ tôi rằng lúc này tôi đã kungfu thật giỏi nhé WikiMatrix WikiMatrix But today we”re all creating this incredibly rich digital archive sầu that”s going to lớn live in the cloud indefinitely , years after we”re gone. 24 Isaiah assures us: “The very ones redeemed by Jehovah will return & certainly 24 Isaiah assures us: “The very ones redeemed by Jehovah will return và certainly come to lớn Zion with a joyful cry; and rejoicing to time indefinite will be upon their head.” Ý tôi là, bọn họ mong chờ cả đời.Mong một phái mạnh trai tuyệt đối hoàn hảo sẽ đến cùng đón bọn họ đi jw2019 jw2019 Tìm 201 câu trong 6 mili giây. Các câu mang đến từ khá nhiều mối cung cấp với chưa được khám nghiệm.

Tác giả

FVDP-English-mister-bản đồ.cometnamese-Dictionary, FVDP-clinkerhq.cometnamese-English-Dictionary, FVDP.. clinkerhq.coms.cometnamese-English Dictionary, jw2019, QED, clinkerhq.coms.comMT_RnD, WikiMatrix. Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500kindefeasibleness indefectibility indefectible indefinability indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinitely indefiniteness indefinitive indefinitiveness indefinitude indeliberate indeliberateness

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về clinkerhq.coms.comChính sách quyền riêng biệt bốn, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *