Trong quá trình học tập tiếng Anh, bạn sẽ ít nhiều lần nên áp dụng câu bị động. Câu bị động được sử dụng lúc ta mong muốn thừa nhận rất mạnh tay vào hành động trong câu.

Bạn đang xem: Impersonal passive là gì


*

Công thức chung

S+BE+V past participle(P2)

Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu tự chủ động thành bị động:

- V vào câu chủ động đề xuất là Transitive sầu Verb (Ngoại cồn từ: yên cầu có O theo sau)

- Các O (trực tiếp, loại gián tiếp) đề nghị được nêu rõ ràng

Quy tắc:

Lúc đổi khác 1 câu từ bỏ dữ thế chủ động sang bị động ta tuân theo quá trình sau:

a. Xác địnhS, V, Ocùng thì củaVtrong câu dữ thế chủ động.

b. LấyOvào câu dữ thế chủ động làmScủa câu tiêu cực.

LấyStrong câu chủ động làmOvới đặt sauByvào câu thụ động.

c. Biến đổiVchính trong câu dữ thế chủ động thànhP2(Past Participle) vào câu tiêu cực.

d. ThêmTo bevào trướcP2vào câu bị động (To bephải phân chia theo thời củaVchính vào câu

dữ thế chủ động và chia theo số của S vào câu bị động).

Bảng bí quyết những thì sinh sống thể bị động:

Tense

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S+be +P2 + by + O

Present Continuous

S + am/is/are + V-ing + O

S+ am/is/are + being+ P2 + by + O

Present Perfect

S + has/have sầu + P2 + O

S + has/have sầu + been + P2+ by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/were + P2 + by + O

Past Continuous

S + was/were + V-ing + O

S+ was/were + being+ P2 + by + O

Past Perfect

S+ had + P2+O

S + had + been + P2 + by + O

Simple Future

S + will/shall + V + O

S + will + be + P2 + by + O

Future Perfect

S + will/shall + have sầu + P2 + O

S + will + have + been + P2 + by + O

Be + going to

S + am/is/are + going to + V + O

S + am/is/are + going khổng lồ + be + P2 + by + O

Model Verbs

S + Mã Sản Phẩm verb + V + O

S + modal Verb + have sầu +P2

S + Model verb + be + P2 + by + O

S + modal Verb + have been +P2

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:


-->bị động: You're supposed to+VinfVD: It's your duty khổng lồ make tea today.>> You are supposed to lớn make tea today.

2/ It's impossible to+Vinf

-->bị động: S + can't + be + P2VD: It's impossible to lớn solve this problem.>> This problem can't be solve.

3/ It's necessary to + Vinf

--> bị động: S + should/ must + be +P2VD: It's necessary for you khổng lồ type this letter. >> This letter should/ must be typed by you.

4/ Mệnh lệnh thức + Object.

--> bị động: S + should/must + be +P2.VD: Turn on the lights! >> The lights should be turned on.BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ"
Chủ độngBị động
Have + sb + VHave sầu + st + P2
Get + sb + lớn VGet + st + P2

VD:

I have sầu my father repair my bike. >> I have my bike repaired by my father.I get my father to lớn wash my car >> I get my car washed by my father

BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING

Các hễ trường đoản cú kia nhỏng : love sầu, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve, deny, avoid....etc>> Chủ động: S + V + sb VingBị động: S + V + sb/st + being + P2VD: I lượt thích you wearing this dress.>> I lượt thích this dress being worn by you.BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LETMAKE Công thức dữ thế chủ động : S + make + sb+ Vinf --> Bị động: S +be+ made + to lớn + VinfVD: They make me make tea >> I am made to lớn make tea.LET Công thức nhà động: S + let + sb + Vinf --> Bị động: let + sb/st + be P2 hoặc be allowed khổng lồ Vinf VD:My parents never let me vày anything by myself.→ My parents never let anything be done by myself or I'm never allowed to bởi anything by myself by my parents.They don’t let us beat their dog.→They don’t let their dog be beaten or We are not allowed to beat their dog.

Xem thêm: Beep Là Gì Và Những Từ Viết Tắt Trên Facebook Của Giới Trẻ, Tại Sao Trên Các Video Lại Hay Có Tiếng “Beep”

BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC( Vp --- verb of perception: see, watch, notice, hear, look…)1/ Cấu trúc nhà động: S + Vp + sb + Ving>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + Ving (Ai đó chứng kiến tín đồ khác làm cái gi và chỉ thấy một trong những phần của hành vi hoặc 1 hành động sẽ diễn ra bị 1 hành vi không giống xen vào)VD: We saw her overhearing us >> She was seen overhearing us.2/ Cấu trúc 2: S + Vp + sb + V>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + to +Vinf(Ai đó tận mắt chứng kiến fan khác làm cái gi từ đầu mang lại cuối)* NOTE: riêng biệt những động từ bỏ : feel, find, catch thì chỉ thực hiện phương pháp 1.


BỊ ĐỘNG KÉP1/ Lúc main verb làm việc thời HIỆN TẠI

Công thức:People/they + think/say/suppose/believe/consider/report.....+ that + clause.>> Bị động:a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported...+ that + clause( trong đó clause = S + Vinf + O)b/ Động từ trong clause để ở thì HTDG hoặc TLĐS + am/is/are + thought/ said/supposed... + khổng lồ + VinfVD: People say that he is a good doctor.>> It's said that he is a good doctor.He is said khổng lồ be a good doctor.c/ Động từ bỏ vào clause để ở thời QKDG hoặc HTHT.S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to lớn + have sầu + P2.VD: People think he stole my car.>> It's thought he stole my car.He is thought to lớn have sầu stolen my oto.


Công thức:People/they + thought/said/supposed...+ that + clause.>>Bị động:a/ It was + thought/ said/ supposed...+ that + clause.b/ Động tự vào clause đặt ở thì QKĐ:S + was/were + thought/ said/ supposed... + khổng lồ + Vinf.VD: People said that he is a good doctor.>> It was said that he is a good doctor.He was said khổng lồ be a good doctor.c/ Động từ bỏ trong clause sinh hoạt thì QKHTS + was/were + thought/ said/ supposed... + lớn + have + P2.VD: They thought he was one of famous singers.>> It was thought he was one of famous singers. He was thought to be one of famous singers.

BỊ ĐỘNG CỦA 7ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT

BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".

Công thức:It + be + adj + for sb + to lớn vì chưng st.>>Bị động:It + be + adj + for st + to be done.VD: It is difficult for me to finish this kiểm tra in one hour >> It is difficult for this test to be finished in one hour.

BỊ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢPhường 2 TÂN NGỮ

Trong đó : Oi = Indirect Object.Od = Direct Object.Công thức:S + V + Oi + Od>>Bị động:1/ Oi + be + P2( of V) + Od.2/ Od + be + P2( of V) + to Oi.( riêng rẽ rượu cồn từ " buy" sử dụng giới tự " for" ).VD: My frikết thúc gave me a present on my birthday.>> A present was given to lớn me by my friend on my birthday.I was given a present on my birthday by my frikết thúc.

Để luyện thi Ielts hoặc tmê say khảonhững khóa học

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *