a circular house made of blocks of hard snow, especially as built by the Inuit people of northern North America

Bạn đang xem: Igloo là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


a circular house made of blocks of hard snow, esp. one built by the Inuit people of northern North America
I vì chưng not know what she is doing there; perhaps she is studying igloo construction in case there is another winter of disnội dung.
We are pushing them out of the modern igloo & letting them live sầu unloved & lonely, và often pining away.
Pidại also finds it heavy going, stops clearing the snow and thinks, và then goes inside the igloo.
Near the north pole, he and a new companion find a hotel-lượt thích igloo with wall-hangings of a stag"s head and a guitar.
Visible from the freeway, the futuristic igloo-shaped cinema became an iconic landmark for the newly incorporated city.
Because of snow"s excellent insulating properties, inhabited igloos are surprisingly comfortable & warm inside.
A large igloo might have been constructed from several smaller igloos attached by their tunnels, giving comtháng access to the outside.
Các cách nhìn của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.

Xem thêm: " Fuzzy Là Gì - Điều Khiển Logic Mờ (Fuzzy Logic)

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *