Trong một phân tích, những người tđê mê gia đọc một hồ sơ về một đàn bà biểu thị trộn lẫn phần lớn hành vi hướng nội và hướng ngoại.

Bạn đang xem: Hướng nội tiếng anh là gì


In one study, participants read a protệp tin of a woman which described a set of introverted và extroverted behaviors.
Có một trong những tín đồ đã rơi tức thì vị trí trung tâm vùng hướng về trong cùng phía ngoại, họ Gọi những người sẽ là ambivert ( vừa hướng nội vừa phía nước ngoài )
And some people fall smack in the middle of the introvert/ extrovert spectrum, & we hotline these people ambiverts.
Thuật ngữ hướng nội và hướng ngoại được lan tỏa vị nhà tâm lý học Carl Jung, tuy nhiên ý niệm cùng áp dụng tư tưởng học thông dụng không giống cùng với dự định ban đầu của ông.
The terms introversion and extraversion were popularized by Carl Jung, although both the popular understanding & psychological usage differ from his original intent.
Liệu điều này có phát triển thành một người bầy ông nội thực tình một fan hướng ngoại, một bạn phía ngoại thành một người nội tâm, chiếc mà lại đúng là phần lớn gì nhưng Kierkegaard cật lực làm phản đối?"
Would not this make the inner man, the outer, and the outer man, the inner, which is precisely what Kierkegaard so passionately protested?"
Carl Jung với các người sáng tác của Myers-Briggs vẫn hỗ trợ những quan điểm không giống nhau và thuộc xác định rằng từng con người phần đông có mặt hướng nước ngoài và mặt phía nội, với cùng một phương diện trội rộng phương diện còn sót lại.
Carl Jung và the developers of the Myers–Briggs Type Indicator provide a different perspective sầu và suggest that everyone has both an extraverted side and an introverted side, with one being more dominant than the other.
Thời kỳ vắt quyền của Caprivi mang dấu tích của loại nhưng những nhà sử học Hotline là Đường lối new (Neuer Kurs) về cả chế độ đối ngoại lẫn đối nội, cùng với những vận động hướng tới việc hòa giải của Đảng Dân công ty Xã hội về đối nội, với hướng mang đến một cơ chế đối ngoại thân Anh, được ví dụ hóa vày Hiệp định Anh-Đức trong thời điểm tháng 7 năm 1890, Từ đó fan Anh nhượng Heligol& cho Đức để đổi lấy quyền điều hành và kiểm soát Zanzibar.
Caprivi"s administration was marked by what is known to historians as the Neuer Kurs ("New Course") in both foreign and domestic policy, with moves towards conciliation of the Social Democrats on the domestic front, & towards a pro-British foreign policy, exemplified by the Anglo-German Agreement of July 1890, in which the British ceded the island of Heligol& to lớn Germany in exchange for control of Zanzibar.
nhiều phần hồ hết báo cáo của các thầy giáo tin rằng học sinh lý tưởng phát minh là đa số đứa tphải chăng hướng ngoại trái ngược cùng với những đứa trẻ phía nội, mặc dù đa số đứa tthấp phía nội thực chất giành được điểm số cao hơn nữa phát âm biết nhiều hơn thế theo phân tích cho biết.

Xem thêm:


And the vast majority of teachers reports believing that the ikhuyễn mãi giảm giá student is an extrovert as opposed lớn an introvert, even though introverts actually get better grades và are more knowledgeable, according lớn research.
Tôi hoàn toàn có thể kể cho mình 50 mẩu chuyện không giống nữa nhỏng thế-- tôi chỉ toàn nhận được đa số thông điệp rằng bằng phương pháp làm sao đó, tính giải pháp im thin thít cùng phía nội của mình không hẳn là biện pháp đúng, rằng tôi phải cố kỉnh để trở yêu cầu hướng ngoại rộng.
I could have sầu told you 50 others just like it -- all the times that I got the message that somehow my quiet and introverted style of being was not necessarily the right way lớn go, that I should be trying to lớn pass as more of an extrovert.
Tôi rất có thể nói cho chính mình 50 mẩu truyện khác nữa như vậy -- tôi chỉ toàn nhận ra những thông điệp rằng bằng cách như thế nào đó, tính cách lặng ngắt và phía nội của mình không hẳn là biện pháp đúng, rằng tôi nên cầm cố nhằm trsinh sống cần hướng ngoại hơn.
I could have sầu told you 50 others just like it -- all the times that I got the message that somehow my quiet & introverted style of being was not necessarily the right way to lớn go, that I should be trying to lớn pass as more of an extrovert.
Nhũng bạn hướng ngoại khát khao một trong những lượng Khủng kích ham mê, trái lại những người dân hướng nội cảm giác họ sôi nổi tốt nhất hồi hộp tốt nhất tất cả năng lực độc nhất là khi chúng ta lặng tĩnh trong môi trường thiên nhiên ít kích ưng ý.
So extroverts really crave large amounts of stimulation, whereas introverts feel at their most alive and their most switched-on and their most capable when they"re in quieter, more low-key environments.
một nghiên cứu độc đáo của Adam Grant sinh sống trường Wharton cho thấy rằng đầy đủ bên chỉ huy mang tính chất cách hướng nội hay mang về phần nhiều kết quả đó giỏi rộng phần nhiều đơn vị chỉ huy hướng ngoại bươi nếu chúng ta làm chủ những nhân viên linh hoạt họ thường xuyên để cho mọi nhân viên cấp dưới đó tự do đuổi theo hầu như phát minh của mình trong khi những đơn vị chỉ đạo phía ngoại rất có thể, nhiều khi quá nô nức về đều máy mang đến nỗi chúng ta áp đặt ý tưởng của họ lên tất cả gần như trang bị, ý tường của không ít bạn khác không thể thuận lợi mà nổi lên được bề mặt.
And interesting research by Adam Grant at the Wharton School has found that introverted leaders often deliver better outcomes than extroverts vày, because when they are managing proactive sầu employees, they"re much more likely to lớn let those employees run with their ideas, whereas an extrovert can, quite unwittingly, get so excited about things that they"re putting their own stamp on things, and other people"s ideas might not as easily then bubble up to lớn the surface.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *