bẻ cong·mẫu bướu·khom thành gù·làm cho gù·cơ hội bi thảm phiền·cơ hội ngán chường·dịp ngán nản·điểm gay go
(historical, World War 2, slang) The Himalayas, as the challenge for the supply route between India and Đài Loan Trung Quốc.+1 definitions

*

*

*

*

Bây tiếng đang qua cơn hoán vị nạn rồi, sếp, Thiếu tá Fincđam mê, tôi cho rằng các tín đồ đang mong rước lại vật của mình.

Bạn đang xem: Hump là gì


In concert with existing airlift operations over The Hump, the Lebởi vì Road enabled overl& transport of military supplies from India khổng lồ Nationadanh mục bases in China.
Kết hợp với những chiến dịch không vận quá qua the Hump, đường Ledo chất nhận được vận động binh nhu vật dụng bốn trường đoản cú Ấn Độ sang những địa thế căn cứ Quốc dân trên Nước Trung Hoa.
It was a camel world, like a camel with two humps, the poor ones and the rich ones, and there were fewer in between.
Đó là nhân loại lạc đà, y hệt như bé lạc đà tất cả 2 cái bướu Nhóm nghèo và nhóm nhiều và một trong những ít hơn làm việc giữa
A-4F Refinement of A-4E with extra avionics housed in a hump on the fuselage spine (this feature later retrofitted lớn A-4Es và some A-4Cs), wing-top spoilers to lớn reduce landing roll out, nose wheel steering, and more powerful J52-P-8A engine with 9,300 lbf (41 kN) of thrust, later upgraded in service to J52-P-408 with 11,200 lbf (50 kN), 147 built.
A-4F: Phiên bạn dạng điều khiển và tinh chỉnh mẫu A-4E với các vật dụng điện tử bổ sung cập nhật được đặt vào một trên sườn lưng thân sản phẩm bay (tài năng này được đính thêm ngược lại mang lại những cái A-4E với vài loại A-4C), với hộp động cơ to gan hơn J52-P-8A lực đẩy 9.300 lbf (41 kN), sau đây được nâng cấp lên hình dạng J52-P-408 11.200 lbf (50 kN), tất cả 147 cái được chế tạo.
The region behind the shoulder blades rises into lớn a hump & the neck is short & thichồng khổng lồ the point of being nearly imsản phẩm điện thoại.
All these years, I have been busting my hump, With my secret identities và my tricks & my gadgets.
The hump of the Brahman is often almost non-existent, but the loose skin và enlarged dewlap are indications of the Bos indicus blood in this breed.

Xem thêm:


Các bướu của Brahman thường gần như là không sống thọ, nhưng mà lớp da lỏng lẻo và lớp domain authority dư không ngừng mở rộng là dấu hiệu của gen Bos indicus trong giống như này.
There will be a little cleanup, some folks who will want to linger on the story, but we"re over the hump, I"d say.
Có vẻ ổn rồi đấy, một vài tín đồ sẽ vẫn còn lấn cấn cơ mà coi nlỗi chúng ta đang quá qua lúc trở ngại duy nhất rồi.
The southern white rhinoceros also has a prominent muscular hump that supports its relatively large head.
Brafords have a small hump, loose skin and a short coat that is red & Trắng, possessing a colour pattern similar lớn that of Hereford cattle.
Bò Braford Úc gồm một bướu bé dại, domain authority từ từ và một chiếc áo khoác nlắp màu đỏ với White, cài một quy mô màu sắc giống như như của gia súc Hereford.
Zebu cattle are phenotypically distinguished from taurine cattle by the presence of a prominent shoulder hump.
Bò Zebu là có thứ hạng hình biệt lập với những bé trườn Taurine vày sự hiện diện của một chiếc u bướu ở vai một bí quyết khá nổi bật.
" Rồi ông ta trút bỏ cơn thịnh nộ lên dòng bướu white của nhỏ cá voi " " cùng toàn cục sự căm hờn trong suốt cuộc đua. "
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *