Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; lời nói xa xôi, khẩu ca ám chỉlớn drop (give) a hint: nhắc nhở, nói bóng gióa broad hint: lời ám đưa ra tương đối lộ liễu (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) đôi chút, tí ti, vết vếtnot the slightest hint of...

Bạn đang xem: Hint nghĩa là gì

: không tồn tại một một chút nào..., không có mảy may một dấu vết làm sao...

Xem thêm: Thầy Hậu Là Ai Trong Điền Quân, Gs, Tskh Nguyễn Tài Thu

nước ngoài đụng từ gợi nhắc nhẹ nhàng; nói bóng nói gió, nói ám chỉ nội hễ từ (+ at) nhắc nhở thanh thanh, nói xa xăm, nói ám chỉ (cho cái gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, strong He gave a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give sầu (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint & leave me alone?

PREPhường. ~ about, ~ from a hint from my trùm about my absences from the office | ~ to Is that a hint khổng lồ me to lớn leave?

2 small amount of sth

ADJ. svào a dish with a svào hint of garlic | faint, merest, slighkiểm tra The slighdemo hint of gossip upset her.

PREPhường. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will gọi the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give sầu (sb)

PREP.. ~ about The book gives some useful hints about how khổng lồ plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting và decorating

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Dương Dương, Tin Tức Mới Nhất Một Thời Si Mê Nhan Sắc "Đỉnh Đội Nóc" Của "Tiêu Nại" Dương Dương, Nở Nụ Cười Hiếm Hoi Còn "Cuốn" Gấp Bội

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest

Chuyên mục: KHÁI NIỆM
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *