Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Hilarious là gì

Of these two classes, the former is particularly hilarious, for homophony clearly enhances the intrinsically humorous effect of a hidden joke.
A totally hilarious number full of expletives thrown out in a monologue by an army general had the audience in stitches of laughter.
The "excuse me" was a hilarious exception, but its specifithành phố and intensity overwhelmed all the other material và it had lớn go.
Slang is indeed by turns undignified, entertaining, hilarious, affectionate, revolting, và insulting, và more than any other register of language represents the many moods, attitudes, and prejudices of individuals.
I rethành viên from my time as a parliamentary candidate that spoilt ballot papers could throw up some quite hilarious issues.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu thị quan điểm của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của những công ty cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *