Trạng từ bỏ chỉ địa điểm đến chúng ta biết vị trí chốn điều gì xẩy ra. Các trạng tự chỉ địa điểm thường xuyên được đặt sau động trường đoản cú chính hoặc sau mệnh đề cơ mà bọn chúng vấp ngã nghĩa. Trạng từ bỏ chỉ địa điểm không bửa nghĩa đến tính trường đoản cú hoặc trạng trường đoản cú khác. Một số ví dụ về trạng trường đoản cú chỉ khu vực chốn: here, everywhere, outside, away, around

Ví DụJohn looked around but he couldn”t see the monkey.I searched everywhere I could think of.I”m going back to school.Come in!They built a house nearby.She took the child outside.

Bạn đang xem: Here là gì

Đang xem: Over here là gì

Here với There

Here cùng there là phần lớn trạng trường đoản cú thịnh hành tuyệt nhất chỉ nơi chốn. Chúng cung cấp một địa chỉ tương đối so với người nói. Với hầu hết hễ tự vận động, here Tức là “nhắm tới hoặc sinh sống thuộc với người nói” cùng there tức thị “biện pháp xa, hay là không ở cùng với những người nói”.

CâuÝ Nghĩa
Come here!Come towards me.
The table is in here.Come with me; we will go see it together.
Put it there.Put it in a place away from me.
The table is in there.Go in; you can see it by yourself.

Herethere được kết hợp với giới từ nhằm chế tạo ra các cụm từ bỏ phổ cập.

Ví DụWhat are you doing up there?Come over here & look at what I found!The baby is hiding down there under the table.I wonder how my driver”s license got stuchồng under here.

Here cùng there được đặt ở đầu câu vào lốt chnóng than hoặc lúc cần nhấn mạnh. Chúng được theo sau do đụng tự ví như công ty từ là danh tự, hoặc vị một đại từ bỏ ví như nhà ngữ là đại trường đoản cú.

Trạng trường đoản cú chỉ vị trí cũng là giới từ

phần lớn trạng tự cũng rất có thể được sử dụng làm cho giới từ bỏ. lúc được thực hiện có tác dụng giới tự, bọn chúng đề nghị được theo sau vì một danh tự.

TừDùng nlỗi một trạng từ bỏ chỉ xứ sở, vấp ngã nghĩa mang đến đụng từDùng nhỏng một giới từ
aroundThe marble rolled around in my h&.I am wearing a necklace around my neck.
behindHurry! You are getting behind.Let”s hide behind the shed.

Xem thêm:

downMary fell down.John made his way carclinkerhq.comully down the cliff.
inWe decided khổng lồ drop in on Jake.I dropped the letter in the mailbox.
offLet”s get off at the next stop.The wind blew the flowers off the tree.
onWe rode on for several more hours.Please put the books on the table.
overHe turned over & went baông xã khổng lồ sleep.I think I will hang the picture over my bed.

Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm dứt bằng -where

Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm xong xuôi bằng -where diễn đạt ý tưởng phát minh về địa chỉ mà không chỉ có xác định trí hoặc hướng cụ thể.

Ví DụI would like to go somewhere warm for my vacation.Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?I have nowhere to lớn go.I keep running in khổng lồ Sally everywhere!

Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm ngừng bằng -wards

Trạng tự chỉ địa chỉ dứt bởi –ward diễn tả vận động về một hướng rõ ràng.

Ví DụCats don”t usually walk backwards.The ship sailed westwards.The balloon drifted upwards.We will keep walking homewards until we arrive.

Cẩn thận: Towards là một giới từ bỏ, không phải là 1 trong trạng tự, vày vậy nó luôn luôn được theo sau vì một danh tự hoặc một đại từ bỏ.

Trạng tự chỉ vị trí miêu tả cả chuyển động & vị trí

Một số trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn diễn đạt cả hoạt động & vị trí cùng lúc.

Ví DụThe child went indoors.He lived & worked abroad.Water always flows downhill.The wind pushed us sideways.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *